ประหยัดค่าไฟฟ้าหน้าร้อน WATT-D Point ช่วยได้! เพียงสะสมคะแนนแล้วนำไปแลกเงินคืนค่าไฟฟ้า

ประหยัดค่าไฟฟ้าหน้าร้อน WATT-D Point  ช่วยได้! เพียงสะสมคะแนนแล้วนำไปแลกเงินคืนค่าไฟฟ้า

ประหยัดค่าไฟฟ้าหน้าร้อน WATT-D Point ช่วยได้! เพียงสะสมคะแนนแล้วนำไปแลกเงินคืนค่าไฟฟ้า

สมัครครั้งแรก! รับไปเลย 500 คะแนน!

สมัคร e-Bill ครั้งแรก! ทั้งใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ รับไปเลย 500 คะแนน (และรับคะแนนสะสมต่อเนื่องทุกเดือนอีก 30 คะแนน) แต่ถ้าสมัครรับอย่างใดอย่างหนึ่ง ครั้งแรก รับ 200 คะแนนเมื่อคุณชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนด

ทุกช่องทาง *ยกเว้นหักบัญชีเงินฝากธนาคาร / บัตรเครดิต / สำนักงาน PEA ทั่วประเทศ รับไปเลย 100 คะแนน

หักบัญชีเงินฝากธนาคาร / บัตรเครดิตหรือเดบิต 50 คะแนน
 

สำนักงาน PEA ทั่วประเทศ รับเลย 30 คะแนน 

ยิ่งสะสม ยิ่งแลก ยิ่งคุ้ม กับ Watt-D Point บน PEA SMART PLUS
>> App Store: https://qr.pea.co.th/YThiYzdlZ
>> Google Play: https://qr.pea.co.th/NGU0MzYxY

ประหยัดค่าไฟฟ้าหน้าร้อน WATT-D Point  ช่วยได้! เพียงสะสมคะแนนแล้วนำไปแลกเงินคืนค่าไฟฟ้า