การรถไฟฯ เปิดสถิติ 7 วันสงกรานต์ ปชช.ใช้บริการรถไฟทะลุ 5.6 แสนคน สายใต้มากสุด

การรถไฟฯ เปิดสถิติ 7 วันสงกรานต์ ปชช.ใช้บริการรถไฟทะลุ 5.6 แสนคน สายใต้มากสุด

การรถไฟฯ เปิดสถิติ 7 วันสงกรานต์ ประชาชนใช้บริการรถไฟทะลุ 5.6 แสนคน สายใต้มากสุด 1.9 แสนคน ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงภาพรวมการเดินทางของประชาชนที่ใช้บริการ 'รถไฟ' ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถรองรับการเดินทางได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง มีผู้ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟ ทั้งสิ้น 564,779 คน

 

 

ตามที่ การรถไฟฯ ได้จัดมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ตามนโยบายของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ทำให้ภาพรวมการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวของประชาชนในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการจัดเพิ่มตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถประจำทั้ง 214 ขบวนต่อวัน และเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไป-กลับ รวม 16 ขบวน ตลอดจน ได้จัดเตรียมรถโดยสารสำหรับหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 40 คัน

 

สำหรับ ผู้ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟ ทั้งสิ้น 564,779 คน แบ่งเป็น ขบวนรถเที่ยวไป 273,704 คน ขบวนรถเสริม 4,760 คน และขบวนรถเที่ยวกลับ 281,401 คน ขบวนรถเสริม 4,914 คน

 

การรถไฟฯ เปิดสถิติ 7 วันสงกรานต์ ปชช.ใช้บริการรถไฟทะลุ 5.6 แสนคน สายใต้มากสุด

 

 

ขณะที่เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางสูงสุด คือ สายใต้ 197,026 คน ถัดมาเป็นสายตะวันออกเฉียงเหนือ 150,475 คน สายเหนือ 103,574 คน สายตะวันออก 65,270 คน สายมหาชัย 40,779 คน และปิดท้ายที่สายแม่กลอง 7,655 คน เฉลี่ยมีผู้โดยสารเดินทาง วันละ 80,683 คน

 

ส่วนภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุของผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟ ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานั้น มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 1 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุผู้โดยสารตกจากขบวนรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

 

การรถไฟฯ เปิดสถิติ 7 วันสงกรานต์ ปชช.ใช้บริการรถไฟทะลุ 5.6 แสนคน สายใต้มากสุด

 

การรถไฟฯ เปิดสถิติ 7 วันสงกรานต์ ปชช.ใช้บริการรถไฟทะลุ 5.6 แสนคน สายใต้มากสุด

 

การรถไฟฯ เปิดสถิติ 7 วันสงกรานต์ ปชช.ใช้บริการรถไฟทะลุ 5.6 แสนคน สายใต้มากสุด