เทศกาลสงกรานต์นี้ ท่องเที่ยวอุ่นใจ ยกระดับความปลอดภัย ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0

เทศกาลสงกรานต์นี้ ท่องเที่ยวอุ่นใจ ยกระดับความปลอดภัย ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0

เปิดขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ 'ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0' ยกระดับความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลเทศกาลสงกรานต์

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการร่วมใจยกระดับความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0) ในระหว่างวันที่ 11-21 เมษายน 2567 ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2567

โดยสามารถเข้าร่วมโครงการฯได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ฝากบ้าน 4.0 (OBS)

 • โหลดแอปฝากบ้าน 4.0 (OBS)
 • ลงทะเบียนกรอกข้อมูล
 • เลือกสถานีตำรวจที่ขอรับบริการฝากบ้าน
 • จากนั้นเลือกเมนู ‘ฝากบ้าน’ แล้วกดเลือก ‘ฝากบ้านของฉัน’
 • กรอกรายละเอียดคำร้อง ตรวจยืนยันการรับฝากบ้าน

เทศกาลสงกรานต์นี้ ท่องเที่ยวอุ่นใจ ยกระดับความปลอดภัย ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0
 

2.Walk-in ยื่นแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการฯ ที่สถานีตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

ขั้นตอนการฝากบ้านกับตำรวจ

 • เตรียมบัตรประชาชน ประสานสถานีตำรวจผ่านช่องทาง ฝากบ้านกับตำรวจ
 • กรอกแบบฟอร์มยืนยัน แบบภาพถ่ายบ้าน
 • ก่อนออกเดินทางให้สำรวจทรัพย์สินมีค่า จัดเก็บในที่ปลอดภัย
 • ก่อนออกจากบ้านให้สำรวจความเรียบร้อยของประตู-หน้าต่าง
 • หากติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ฝากบ้านข้างเคียงช่วยดูแลเป็นหู เป็นตา 
 • ติดตามการอัปเดตข้อมูลรายงาน ”ฝากบ้าน“ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจเสมอ
 • กรณีกลับบ้านล่าช้าเกินเวลาที่ฝากบ้านไว้ กรุณาแจ้งให้ สน./สภ.ท้องที่ รับทราบ
 • เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว ให้รีบแจ้งตำรวจไปพบ เพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน