กรมชลประทาน เปิดจ้างงาน 10,000 คน หมดเขตพฤษภาคม 67 นี้ รีบสมัครด่วน!

กรมชลประทาน เปิดจ้างงาน 10,000 คน หมดเขตพฤษภาคม 67 นี้ รีบสมัครด่วน!

กรมชลประทาน เปิดแผนการจ้างแรงงานกว่า 10,000 คน ในช่วงระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 หวังสร้างรายได้ทดแทนการว่างเว้นจากการทำการเกษตร ประชาชนที่สนใจรีบสมัครด่วน พร้อมเช็กช่องทางการสมัครที่นี่

กรมชลประทาน เปิดแผนการจ้างแรงงานกว่า 10,000 คน ในช่วงระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 หวังสร้างรายได้ทดแทนการว่างเว้นจากการทำการเกษตร ตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ ให้มีรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง ด้วยการจ้างแรงงานชลประทาน ในปีงบประมาณ 2567 นี้มีแผนขยายการจ้างแรงงานเพิ่ม 9,472 คน ระยะเวลา 8 เดือน ระหว่าง เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนพฤษภาคม 2567 แนะประชาชนที่สนใจรีบสมัครด่วน 

กรมชลประทาน เปิดจ้างงาน 10,000 คน หมดเขตพฤษภาคม 67 นี้ รีบสมัครด่วน!

ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 8,491 คน หรือประมาณ 89% ของแผนฯ

จังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่

  1. จังหวัดอุบลราชธานี 531 คน
  2. จังหวัดเชียงใหม่ 500 คน
  3. จังหวัดนราธิวาส 307 คน

กรมชลประทาน เปิดจ้างงาน 10,000 คน หมดเขตพฤษภาคม 67 นี้ รีบสมัครด่วน!

กรมชลประทาน เปิดจ้างงาน 10,000 คน หมดเขตพฤษภาคม 67 นี้ รีบสมัครด่วน!

กรมชลประทาน เปิดจ้างงาน 10,000 คน หมดเขตพฤษภาคม 67 นี้ รีบสมัครด่วน!

 

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไปรีบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนหมดเขตเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ 

 

ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่

  • โครงการชลประทานจังหวัด (คลิก)
  • สายด่วนกรมชลประทาน 1460 (ในวันและเวลาราชการ)
  • หรือโครงการชลประทานใกล้บ้านท่าน

 

 

อ้างอิง : กรมชลประทาน