ปภ. แนะวิธีป้องกัน ไฟป่า แบบง่ายๆ เช็กที่นี่ช่องทางแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ

ปภ. แนะวิธีป้องกัน ไฟป่า แบบง่ายๆ เช็กที่นี่ช่องทางแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ

ภัยช่วงหน้าร้อน 'ปภ.' แนะวิธีป้องกันและลดผลกระทบจาก 'ไฟป่า' เช็กเลยที่นี่! ช่องทางแจ้งเหตุ - ขอความช่วยเหลือ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีป้องกันและลดผลกระทบจาก 'ไฟป่า' โดยเก็บกวาดเศษวัชพืช ใบไม้และกิ่งไม้แห้งไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อเพลิง จัดทำคันดินกั้นหรือขุดเป็นร่องดินล้อมรอบบริเวณบ้านและพื้นที่การเกษตร พร้อมตรวจสอบแนวกันไฟไม่ให้มีต้นไม้พาดขวาง หากเกิดไฟป่าจะช่วยป้องกันไฟลุกลามขยายวงกว้าง รวมถึงไม่เผาขยะหรือเศษวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ให้ใช้วิธีฝังกลบขยะและไถกลบเศษวัชพืชแทนการเผา อีกทั้งไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้าแห้ง และไม่เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟหรือรมควัน เพราะอาจลุกลามเป็นไฟป่า

 

 

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า เนื่องจากสภาพอากาศร้อน อากาศแห้ง ลมพัดแรง ต้นไม้ผลัดใบและหญ้าแห้งจำนวนมาก รวมถึงเกิด จุดความร้อน (Hotspot) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากไฟป่า กรมป้องกันและบรรเทา

 

ปภ. แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันไฟป่า ดังนี้

 

 

  • เก็บกวาดเศษวัชพืช ใบไม้และกิ่งไม้แห้งไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อเพลิง
  • จัดทำคันดินกั้น หรือขุดเป็นร่องดินล้อมรอบบริเวณบ้านและพื้นที่การเกษตร พร้อมตรวจสอบแนวกันไฟไม่ให้มีต้นไม้พาดขวาง หากเกิดไฟป่าจะช่วยป้องกันไฟลุกลามขยายวงกว้าง
  • หลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟในพื้นที่ป่าไม้ หากก่อกองไฟควรดูแลอย่างใกล้ชิดและดับไฟให้สนิท
  • ไม่เผาขยะหรือเศษวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ให้ใช้วิธีฝังกลบขยะและไถกลบเศษวัชพืชแทนการเผา
  • ไม่เผาหญ้าเพื่อทำทางเดินในป่า ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้าแห้ง ไม่เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟหรือรมควัน เพราะอาจลุกลามเป็นไฟป่า

 

 

นอกจากนี้ ไฟป่าทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะด้านสุขภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพหากออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดปริมาณการสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย สวมแว่นตาป้องกันการระคายเคืองตา หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน อาทิ ออกกำลังกาย เพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุม เพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้

 

ทั้งนี้ ประชาชนได้ผู้รับความเดือดร้อนจากอุบัติภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ 'ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784' โดยเพิ่มเพื่อน Line ID : @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

ปภ. แนะวิธีป้องกัน ไฟป่า แบบง่ายๆ เช็กที่นี่ช่องทางแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ