วิกฤติ! เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูง คุณภาพอากาศแย่อันดับ 1 ของโลก

วิกฤติ! เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูง คุณภาพอากาศแย่อันดับ 1 ของโลก

วิกฤติ! เชียงใหม่ คุณภาพอากาศแย่ ค่าฝุ่นวันนี้ (7 มี.ค.67) พุ่งขึ้นอันดับ 1 ของโลก เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 ประกาศแจ้งเตือน ค่าฝุ่นวันนี้ (7 มี.ค.67) ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน (37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละอองขนาด (PM 2.5) ณ เวลา 09.00 น. มีค่าระหว่าง 43.1 - 199.0 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

 

พบพื้นที่ที่ ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ 'มีผลกระทบต่อสุขภาพ' ดังนี้

 

 • ต.เวียงพาคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  PM2.5 = 108.6 มคก./ลบ.ม.
 • ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย PM2.5 = 80.8 มคก./ลบ.ม.
 • ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 86.0 มคก./ลบ.ม.
 • ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 103.9 มคก./ลบ.ม.
 • ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 84.6 มคก./ลบ.ม.
 • ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 127.5 มคก./ลบ.ม.
 • ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน PM2.5 = 107.7 มคก./ลบ.ม.
 • ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน PM2.5 = 136.5 มคก./ลบ.ม.
 • ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน PM2.5 = 199.0 มคก./ลบ.ม.
 • ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน PM2.5 = 79.4 มคก./ลบ.ม.

 

 

และพบพื้นที่ที่ ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ 'เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ' ดังนี้

 

 • ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย PM2.5 = 43.1 มคก./ลบ.ม.
 • ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 50.3 มคก./ลบ.ม.
 • ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 71.5  มคก./ลบ.ม.
 • ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน PM2.5 = 62.9 มคก./ลบ.ม.

 

วิกฤติ! เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูง คุณภาพอากาศแย่อันดับ 1 ของโลก

 

ขณะที่ เว็บไซต์ iqair รายงานคุณภาพอากาศ วันนี้ (7 มีนาคม 2567) เมื่อเวลา 11.00 น. เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูง (AQI) โดยมีการจัดอันดับหัวเมืองทั่วโลกที่มีมลพิษทางอากาศสูง ซึ่งวันนี้พบว่า 'จังหวัดเชียงใหม่' ประเทศไทย ขึ้นอันดับที่ 1 ของโลก ดัชนีคุณภาพอากาศ วัดได้ 198 AQI ส่วนอันดับ 2 เป็นของ เดลี, อินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 192 AQI อันดับ 3 ลาฮอร์, ปากีสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 176 AQI

 

วิกฤติ! เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูง คุณภาพอากาศแย่อันดับ 1 ของโลก

 

วิกฤติ! เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูง คุณภาพอากาศแย่อันดับ 1 ของโลก

 

วิกฤติ! เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูง คุณภาพอากาศแย่อันดับ 1 ของโลก