เชียงใหม่อ่วม ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งแตะอันดับ 2 ของโลก-สคพ.เตือน 4 จว.ฝุ่นวิกฤต

ค่าฝุ่นวันนี้ (6 มี.ค.67) สภาพอากาศ 4 จังหวัดภาคเหนือ ฝุ่น PM 2.5 ขั้นวิกฤต

คุณภาพอากาศเชียงใหม่แย่ ค่าฝุ่นวันนี้ (6 มี.ค.67) พุ่งติดอันดับ 2 ของโลก ขณะที่ สคพ.เตือน 4 จังหวัดภาคเหนือฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 ประกาศแจ้งเตือน ค่าฝุ่นวันนี้ (6 มี.ค.67) ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน (37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละอองขนาด เล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ณ เวลา 09.00 น. มีค่าระหว่าง 42.5 - 156.5 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ"

จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 37 - 40 องศาเซลเซียส กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน แนวโน้มการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างอ่อน ประกอบกับสภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิดตลอดช่วงส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังสุขภาพ โดยงดกิจกรรมกลางแจ้ง แต่หากจำเป็นควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก

ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็ก และคนชรา หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์และควรอยู่ในพื้นที่ ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาทุกชนิด งดใช้รถยนต์ที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน เพื่อลดการเกิดฝุ่นควันสะสมในอากาศอันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ที่เฟซบุ๊ก "อากาศบ้านเฮา" หรือเว็บไซต์ "air4thai.pcd.go.th" หรือแอปพลิเคชัน "Air4thai"

ผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุด เมื่อเวลา 16.00 น. เว็บไซต์ iqair ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศ และมีการจัดอันดับหัวเมืองทั่วโลกที่มีมลพิษทางอากาศสูง รายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2 ของโลก ดัชนีคุณภาพอากาศ วัดได้ 162 AQI ส่วนอันดับ 1 ของโลกเป็นของ เมืองเตหะราน ประเทศอิหร่าน ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 170 AQI

เชียงใหม่อ่วม ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งแตะอันดับ 2 ของโลก-สคพ.เตือน 4 จว.ฝุ่นวิกฤต

อันดับเมืองหรือจังหวัดที่มีมลพิษมากที่สุดของประเทศไทย 10 อันดับแรก ประกอบด้วย

  1. แม่เมาะ, จังหวัดลำปาง ดัชนีคุณภาพอากาศ 187 AQI

  2. ดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 168 AQI

  3. หางดง, จังหวัดเชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 165 AQI

  4. เชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 161 AQI

  5. สันทราย, จังหวัดเชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 160 AQI

  6. สุโขทัย, จังหวัดสุโขทัย ดัชนีคุณภาพอากาศ 159 AQI

  7. อุตรดิตถ์, จังหวัดอุตรดิตถ์ ดัชนีคุณภาพอากาศ 158 AQI

  8. พิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก ดัชนีคุณภาพอากาศ 141 AQI

  9. อุดรธานี, อุดรธานี ดัชนีคุณภาพอากาศ 136 AQI

  10. แม่สอด, จังหวัดตาก ดัชนีคุณภาพอากาศ 131 AQI

 

เชียงใหม่อ่วม ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งแตะอันดับ 2 ของโลก-สคพ.เตือน 4 จว.ฝุ่นวิกฤต