ทำความรู้จักเห็ดชนิดใหม่ของโลก Russula lilacina หมวกเห็ดคล้ายปากแตร

ทำความรู้จักเห็ดชนิดใหม่ของโลก Russula lilacina หมวกเห็ดคล้ายปากแตร

ทำความรู้จักเห็ดชนิดใหม่ของโลก Russula lilacina ลักษณะหมวกเห็ดคล้ายปากแตร สีเทาอมน้ำตาล ไม่เปลี่ยนสีเมื่อมีรอย กลิ่นไม่ชัดเจน ยังไม่มีรายงานเรื่องรสชาติ ค้นพบในพื้นที่ป่าสนสองใบ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

พามาทำความรู้จักเห็ดชนิดใหม่ของโลก Russula lilacina 
Sakolrak, Jangsantear, Sommai & Pinruan

ลักษณะเด่นของ Russula lilacina เห็ดชนิดใหม่ของโลก

หมวกเห็ดมีขนาดกลางถึงใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 - 8.0 ซม. ดอกอ่อนหมวกเห็ดมีลักษณะเป็นทรงครึ่งวงกลม สีเทาอมน้ำตาล และเมื่อแก่ หมวกเห็ดมีลักษณะแบนราบ ตรงกลางดอกเป็นแอ่งเล็กน้อยหรือขอบหมวกยกสูงขึ้น จนมีลักษณะคล้ายปากแตร สีขาวอมเหลือง ผิวเรียบและเหนียวเมื่อมีความชื้น สีม่วงอมเทา และเปลี่ยนเป็น สีเหลืองเมื่อทดสอบกับ 3% KOH ครีบหนาแน่นขึ้นจากก้านและเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วงเมื่อมีรอยช้ำหรือฉีกขาด 

ก้านติดกึ่งกลางหมวก ทรงกระบอกที่โคนและปลายมีหนาดเท่า ๆ กัน ผิวเรียบ มีขนาด 0.7-1.3 × 2.0 - 4.8 ซม. ไม่เปลี่ยนสีเมื่อมีรอย กลิ่นไม่ชัดเจน ไม่มีรายงานเรื่องรสชาติ 

พื้นที่ค้นพบ Russula lilacina เห็ดชนิดใหม่ของโลก

ค่าระบุชนิดตั้งชื่อตามสีม่วงของหมวกเห็ด ปัจจุบันพบเฉพาะในพื้นที่ป่าสนสองใบ Pinus merkusii อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เห็ดขึ้นบนดินใต้ต้นสนสองใบ 

พบตัวอย่างครั้งแรกเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Persoonia-Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi ฉบับที่ 48 หน้า 346-347 ปี ค.ศ. 2022

Position in classification: Russula, Russulaceae, Russulales, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi

 

ทำความรู้จักเห็ดชนิดใหม่ของโลก Russula lilacina หมวกเห็ดคล้ายปากแตร