สุริยะ สั่งเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าสนามบินกระบี่ขัดข้อง ให้ทันเย็นวันนี้

สุริยะ สั่งเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าสนามบินกระบี่ขัดข้อง ให้ทันเย็นวันนี้

สุริยะ สั่งการกรมท่าอากาศยาน เร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าสนามบินขัดข้อง ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ให้ทันก่อนเย็นวันนี้ หลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้อากาศยานไม่สามารถขึ้น-ลง ได้ตามปกติ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยาน เร่งแก้ไขปัญหากรณีระบบไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานกระบี่ขัดข้อง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 20:30 น. เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรในบ่อแมนโฮล บริเวณ หลุมจอดเครี่องบินที่ 3  ส่งผลให้อากาศยานไม่สามารถขึ้น - ลง ได้ตามปกติ 

สำหรับ สายการบิน ที่ไม่สามารถนำอากาศยานขึ้นได้และได้รับผลกระทบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ345  ผู้โดยสารจำนวน 193 คน

2. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG264 ผู้โดยสารจำนวน 145 คน

3. สายการบินFly Dubai เที่ยวบินที่ FZ1482 ผู้โดยสารจำนวน 170 คน

พร้อมสั่งการให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว  เพื่ออำนวยความสะดวก และให้การช่วยเหลือผู้โดยสาร  ตามประกาศคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร อย่าเคร่งครัด

โดยในวันนี้ (3 มีนาคม 2567) ทางท่าอากาศยานกระบี่ได้ดำเนินการแก้ไขระบบเครื่องช่วยทัศนวิสัย ระบบนำร่อน (PAPI) ให้กลับมาใช้งานได้ ส่งผลให้เครื่องบินที่ขึ้นลงเวลากลางวันใช้งานได้ตามปกติ

อย่างไรก็ดี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ยังได้สั่งการให้นำดวงโคมไฟฟ้าสนามบินแบบเคลื่อนย้ายได้ (portable runways light) ไปที่ท่าอากาศยานกระบี่ภายในวันนี้เพื่อใช้เป็นระบบสำรอง ระหว่างที่ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามบิน พร้อมทั้งเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็ว

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานกระบี่ ต้องเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าสนามบินส่วนทางวิ่ง ทางขับให้กลับมาใช้งานให้ทันก่อนเย็นวันนี้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับเที่ยวบินกลางคืน และให้รายงานการแก้ไขให้ทราบเป็นระยะด้วย อีกทั้งได้กำชับให้ดูแลผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยเป็นสูงสุด 

ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ เช็คเที่ยวบิน ณ เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์

- ท่าอากาศยานกระบี่  เบอร์โทรศัพท์ 075-701472
- สายการบินไทยเวียตเจ็ท เบอร์โทรศัพท์ 082-2821237
- สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เบอร์โทรศัพท์  061-1727210
- สายการบินไทยแอร์เอเชีย เบอร์โทรศัพท์   Call Center 02 0297866
ท่าอากาศยานกระบี่ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ ด้วย