ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 24 ก.พ. 67 คุณภาพอากาศดี กทม. ไม่พบฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 24 ก.พ. 67 คุณภาพอากาศดี กทม. ไม่พบฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2567 คุณภาพอากาศดี กทม. ไม่พบพื้นที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ตรวจวัดได้ 11.1-26.4 มคก./ลบ.ม. ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ คาดแนวโน้มสภาพอากาศ 24 ก.พ.- 3 มี.ค. 67 ระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี

"ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้" 24 กุมภาพันธ์ 2567 อากาศวันนี้ กรุงเทพฯ เวลา 05.00 - 07.00 น. ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ตรวจวัดได้ 11.1-26.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

 

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

  • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ คุณภาพอากาศดี

 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 24 ก.พ. 67 คุณภาพอากาศดี กทม. ไม่พบฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา

ในช่วงวันที่ 24 ก.พ.- 3 มี.ค. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะค่อนข้างเปิดสลับปิด ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าต่ำ และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 จุด เวลา 13.16 น. แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

(อยู่ระหว่างประสานตรวจสอบจุดความร้อน)

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 24 ก.พ. 67 คุณภาพอากาศดี กทม. ไม่พบฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้”

1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น

2. งดเผาขยะ งดจุดธูป

3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง

4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 24 ก.พ. 67 คุณภาพอากาศดี กทม. ไม่พบฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 24 ก.พ. 67 คุณภาพอากาศดี กทม. ไม่พบฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 24 ก.พ. 67 คุณภาพอากาศดี กทม. ไม่พบฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

 

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง
แอปพลิเคชัน AirBKK