กู้ 'เรือหลวงสุโขทัย' วันที่ 6 ถอดถอนท่อยิง อาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูน สำเร็จ

กู้ 'เรือหลวงสุโขทัย' วันที่ 6 ถอดถอนท่อยิง อาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูน สำเร็จ

ปฏิบัติการกู้ "เรือหลวงสุโขทัย" วันที่ 6 ชุดปฏิบัติการร่วมได้ทำการถอดถอนท่อยิง อาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูน จำนวน 2 ท่อยิง ได้สำเร็จ

วันนี้ (27 ก.พ. 67) ซึ่งเป็นการปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย วันที่ 6 โดยชุดปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯ บนเรือ Ocean Valor ที่จอดเรืออยู่บริเวณอ่าวไทยใกล้จุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการดำน้ำ จำนวน 4 เที่ยว โดยมีภารกิจในการค้นหาผู้สูญหาย และทำการสำรวจและถอดถอนท่อยิงอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูน เพื่อทำลายขีดความสามารถของอาวุธดังกล่าว 
 

โดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้สูญหายบริเวณพื้นที่ที่สำรวจ โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากแผนที่วางไว้ จากการสำรวจและถอดถอนท่อยิงตอร์ปิโด เป็น ท่อยิงอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูน ผลการปฏิบัติสามารถทำการถอดถอนท่อยิงอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูนได้ทั้ง 2 ท่อ ขึ้นบนเรือ Ocean Valor ไม่มีอุปสรรคข้อขัดข้อง กำลังพลทุกนายปลอดภัย  จากการปฏิบัติการในวันนี้
 

สำหรับการปฏิบัติการพรุ่งนี้ จะมีการปฏิบัติการดำน้ำร่วมกัน ในการถอดถอนท่อยิงตอร์ปิโด เพื่อทำลายขีดความสามารถ จำนวน 4 เที่ยว ทั้งนี้ กองทัพเรือ จะรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบในโอกาสต่อไป