อาวุโสขึ้นในงานเดิม ต้องมี Productivity Boom | บวร ปภัสราทร

อาวุโสขึ้นในงานเดิม ต้องมี Productivity Boom | บวร ปภัสราทร

นักเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐ บอกว่า บ้านเขากำลังเริ่มเกิด Productivity Boom ขึ้นอีกรอบหนึ่ง หลังจากที่เคยเกิดขึ้นเมื่อมีพีซีใช้งานกันร่วมห้าปีสิบปี Productivity เพิ่มขึ้นเมื่อคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่มี

เรามี AI มี Cloud Computing มี 5G ใช้งานกันมานานพอสมควรที่จะรู้วิธีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นได้แล้ว

ถ้าทำงานมานานแล้วในหน้าที่เดิมๆ ที่ทำมาตั้งแต่ยังหนุ่มสาว จนกระทั่งเวลาผ่านไปจากน้องกลายเป็นพี่ เป็นป้า หรืออาจจะเป็นยาย เงินเดือนเพิ่มขึ้นคงไม่ดีแน่ๆ ถ้าผลงานไม่ได้ต่างไปจากที่เคยทำตอนคนอื่นเรียกน้อง ในวันที่คนอื่นเรียกป้า

ถ้าต้องการเป็นบุคลากรอาวุโสที่ทรงคุณค่าในการงานเดิมที่ทำ ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน อย่าเป็นแค่ได้ทำงานนั้นแล้วถือว่างานเสร็จ 

ยิ่งถ้าเป็นงานประจำที่คนใหม่คนเก่าต่างทำได้โดยไม่ต่างกัน ยิ่งต้องคิดเพิ่มขึ้นจากการได้ทำ ไปสู่ทำแล้วได้ผลมากขึ้น อย่าทำตามเดิมไปจนกระทั่งความอาวุโสที่เพิ่มมากขึ้นนั้นไม่ได้สร้างความเป็นต่อใดๆ ให้ปรากฏ งานอาจจะเสร็จเร็วกว่าน้องใหม่ แต่งานที่เสร็จนั้นแยกไม่ได้ว่างานไหนน้องใหม่ทำ งานไหนเป็นผลงานของคุณป้า

ลองเพิ่มสักนิดว่าคนที่เขาได้รับผลงานของเราไปพึงพอใจอะไรมากขึ้นเป็นพิเศษมากขึ้นบ้างหรือไม่ เพิ่มตัววัดความสำเร็จของงานให้มากกว่าแค่งานเสร็จ ทำให้งานที่เสร็จโดยคุณป้าสร้างความประทับใจบางอย่างขึ้นได้บ้าง

การปรับตัวชี้วัดความสำเร็จเป็นกุศโลบายง่ายๆ อย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่ทำงานเดิมไปตามความคุ้นเคย จนกระทั่งทำไปเกือบจะโดยอัตโนมัติ ไม่ได้สังเกตความต้องการของผู้รับบริการที่แตกต่างไปจากเดิม

ที่จะดีขึ้นไปอีกคือป้องกันไม่ให้มีการทำงานเดิมนานวันโดยตอบเชิงประจักษ์ไม่ได้ว่า เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมานั้น คุ้มค่ากับงานที่ทำให้จริงหรือไม่ เลิกเชื่อว่าฉันทำงานมานานวัน ฉันจึงสมควรได้เงินมากกว่าคนอื่นที่เพิ่งจะมาทำงานนั้นได้ไม่นาน 

ถ้าผลงานที่ได้ไม่แตกต่างกันแล้วอะไรคือเหตุผลที่เราควรได้เงินมากกว่า ได้ค่าตอบแทนจากงานเดียวกันมากกว่าคนอื่น ต้องตอบให้ได้ว่าเงินที่ได้เพิ่มขึ้นมานั้น แลกด้วยผลงานใดที่พิเศษขึ้นมา

ทำงานมานาน ควรจะสังเกตได้ว่า งานส่วนไหนที่ยังจำเป็นที่ต้องลงมือทำเอง ในขณะที่มีสารพัดเทคโนโลยีใหม่มาช่วยงาน เคยเป็นมือดีเรื่องยกร่างเอกสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง วันนี้ต้องรู้จักใช้ Generative AI มาช่วยปรับเอกสารที่ยกร่างไว้ให้ดูดีขึ้น

หรือเรื่องเดิมควรจะมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อสะท้อนความเชี่ยวชาญที่สะสมมานานวัน พร้อมๆ กับที่ลดภาระงานที่เทคโนโลยีมาแทนที่ได้ออกไป เพื่อให้มีเวลาคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ ให้กับงานเดิมที่ทำมานานวัน อย่ารอจนกระทั่งมีคำสั่งจากเบื้องบนให้ปฏิรูปการงานที่ทำอยู่

อะไรที่ปรับปรุงแล้วงานเดิมสร้างความประทับใจได้มากขึ้น งานเดิมเร็วขึ้น งานเดิมผิดพลาดน้อยลงก็รับทำเสียในวันนี้ เพราะสรรพสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมานี่แหละที่เป็นคำตอบว่าค่าตอบแทนที่สูงกว่าคนอื่นที่ทำงานเดียวกันนั้นคืออะไร เราทำให้งานเดิมดีขึ้นได้จากประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่

งานแทบทุกงานเชื่อมต่อกันเป็นห่วงโซ่ไปจนปรากฏเป็นความสำเร็จของงาน ดังนั้น ถ้าจะยก Productivity กันอย่างจริงจังในบริบทบ้านเรา คนอาวุโสมีบทบาทสำคัญมากที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยก Productivity ได้

ดังนั้น อย่าตีกรอบล้อมตัวเองไว้เฉพาะส่วนของงานที่ทำ มองให้เห็นตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางของงานนั้น ทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ให้ชัดเจน แล้วคิดวิเคราะห์ดูว่ามีตรงไหนบ้างที่ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยอย่าลำเอียงเข้าข้างตัวเองหรือพรรคพวกว่างานฉันดีอยู่แล้ว

คนอาวุโสพอจะบอกกล่าวได้ว่าน้องๆ ทั้งหลายโปรดเพิ่มตรงนี้ ลดตรงนั้น ปรับที่นี่สักนิด ได้โดยไม่มีความขุ่นข้องหมองใจ ถ้าแกกับฉันก็ใหม่พอกันแล้วบังอาจมาบอกนั่นบอกนี่ โอกาสสร้างสงครามในสำนักงานมีเยอะอยู่

ทำให้อาวุโสในการงานมาพร้อมกับ Productivity ที่เพิ่มมากขึ้น ยิ่งอาวุโสก็ยิ่งมีคุณค่า