อัปเดต อากาศร้อนสูงสุด 44.5 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเริ่มฤดูร้อนถึงพ.ค.67

อัปเดต อากาศร้อนสูงสุด 44.5 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเริ่มฤดูร้อนถึงพ.ค.67

ล่าสุดอัปเดต อากาศร้อนสูงสุด 44.5 องศาฯ กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเริ่มต้นฤดูร้อน สิ้นสุดกลางเดือน พ.ค. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเริ่มต้นฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2567 ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน 21 กุมภาพันธ์ 2567 สิ้นสุด ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2567 

อัปเดตล่าสุด ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567

ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศาเซลเซียส เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมบริเวณ

 

ประเทศไทยตอนบน ซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะอากาศของฤดูร้อน อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคม และคาดว่า ฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ลงนาม นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสถิติวันเริ่มต้นฤดูร้อน 10 ปีย้อนหลัง ปีนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนเร็วที่สุด เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567 โดยคาดว่าปีนี้ฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2567

อัปเดต อากาศร้อนสูงสุด 44.5 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเริ่มฤดูร้อนถึงพ.ค.67

 

สภาพอากาศเดือนมีนาคม 2567

 

ประเทศไทยตอนบน  ช่วงประมาณต้นเดือน อากาศจะอุ่นขึ้น
โดยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่
แต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า จากนั้นอากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงที่สุด 42 – 44 องศาเซลเซียส

โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกแต่จะมีฝนตกลงมาในบางช่วง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้  เนื่องจาก ช่วงต้นเดือนบริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทย   จากนั้น จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆประกอบกับในบางช่วงจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว

 ส่วนภาคใต้จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ กับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ เนื่องจากจะมีลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

สรุปคาดว่า อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ สำหรับปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 40

อากาศร้อนสูงสุด 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเกี่ยวกับการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ปีนี้ ค.ศ. 2024 โดยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้เตรียมเข้าสู่ฤดูร้อน คาดจะร้อนสูงสุดที่ 43.0 - 44.5 องศาเซลเซียส

อ้างอิง - กรมอุตุนิยมวิทยา