'ลอยกระทงดิจิทัล' กทม. คว้ารางวัล Asia Pinnacle Awards รับจริง 28 ก.พ. นี้

'ลอยกระทงดิจิทัล' กทม. คว้ารางวัล Asia Pinnacle Awards รับจริง 28 ก.พ. นี้

กทม.เข้าตากรรมการ “ลอยกระทงดิจิทัล” คว้ารางวัล Asia Pinnacle Awards สาขา Best Eco - Friendly Festival เตรียมรับจริง 28 กุมภาพันธ์ นี้

วันนี้ (21 ก.พ. 67) นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า  “งานลอยกระทงดิจิทัล กทม.” หรือ “Bangkok Digital Loy Krathong Festival” ซึ่งกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ คลองโอ่งอ่าง เขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 66 ที่ผ่านมานั้น ได้ถูกคัดเลือกให้รับรางวัล Asia Pinnacle Awards สาขา Best Eco - Friendly Festival จากสมาคม IFEA (ASIA) หรือสมาคม The International Festivals and Events Association (สมาคมการจัดงานอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ) ซึ่งเป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร ปัจจุบันมีสมาชิกจากทั่วโลกประมาณ 38 ประเทศ โดยแบ่งสมาชิกออกเป็น 7 ภูมิภาค คือ แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ยุโรป ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ
 

เกณฑ์ที่ได้รับคัดเลือก ประกอบด้วย

1. งานที่เป็นงานดั้งเดิม (traditional)

2. งานที่ใช้นวัตกรรม (innovation) มาลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้แสดงจุดยืนในการผลักดันเรื่องความยั่งยืน (sustainability) รวมถึงเป็นมิติการจัดงานเทศกาลที่ตอบโจทย์โลกและคนรุ่นใหม่ โดยสมาคม IFEA (ASIA) จะจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในวันที่ 28 ก.พ. 67 ที่จะถึงนี้
 

กรุงเทพมหานครขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ตลอดจนคณะกรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานคร ที่ทำให้แนวคิด "งานลอยกระทงดิจิทัล" ถูกนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมและได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจนกระทั่งได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจในครั้งนี้