ซาก 'กระทง' เชียงใหม่ ลอยติดเต็มประตูระบายน้ำแม่ปิง คาดปีนี้มากกว่า 30 ตัน

ซาก 'กระทง' เชียงใหม่ ลอยติดเต็มประตูระบายน้ำแม่ปิง คาดปีนี้มากกว่า 30 ตัน

ลอยเกลื่อน! ซาก 'กระทง' ติดเต็มประตูระบายน้ำลำน้ำปิงตำบลป่าแดด จ.เชียงใหม่ คาดปีนี้มากกว่า 30 ตัน ชลประทานเตรียมเก็บ 1 ธ.ค.66

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานหลังผ่านพ้นวันแรกของ"ประเพณีเดือนยี่เป็ง"ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซากขยะกระทงจำนวนมากในแม่น้ำปิงไหลลอยไปติดค้างที่บริเวณประตูระบายน้ำลำน้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก 

 

ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ร้อยละ 90 เป็นกระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ ทั้งต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้ กาบกล้วย ส่วนที่เหลือยังคงพบว่าเป็นกระทงที่ทำมาจากโฟม กระดาษ และพลาสติก ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการจัดประเพณีเดือนยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ปีที่ผ่านมา พบซากกระทงลอยอยู่ถึง 30 ตัน จำนวนกระทงมากกว่า 100,000 ใบ ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 10-15 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการจัดประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2566 เป็นการจัดงานอย่างเต็มรูปแบบ และยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้นักท่องเที่ยวจะมาลอยกระทงบริเวณเชิงสะพานนวรัฐและตามสถานที่ต่าง ๆ จำนวนมาก จึงทำให้ปริมาณกระทงในแม่น้ำปิงมีจำนวนเพิ่มขึ้น 

 

ซาก \'กระทง\' เชียงใหม่ ลอยติดเต็มประตูระบายน้ำแม่ปิง คาดปีนี้มากกว่า 30 ตัน

 

 

ทางสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับและจัดการกับซากกระทงจำนวนมาก โดยจะมีการ KICK OFF เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลหลังจากเสร็จสิ้นงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด 

 

โดยขยะมูลฝอยที่ได้จากการลอยกระทงในปีนี้จะถูกทำการขนย้ายไปยังกองวัสดุ เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักก่อนแจกจ่ายชาวบ้านต่อไป ส่วนกระทงที่ทำมาจากวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ก็จะคัดแยกและทำไปทำลายต่อไป 

 

ซาก \'กระทง\' เชียงใหม่ ลอยติดเต็มประตูระบายน้ำแม่ปิง คาดปีนี้มากกว่า 30 ตัน

 

ซาก \'กระทง\' เชียงใหม่ ลอยติดเต็มประตูระบายน้ำแม่ปิง คาดปีนี้มากกว่า 30 ตัน

 

ซาก \'กระทง\' เชียงใหม่ ลอยติดเต็มประตูระบายน้ำแม่ปิง คาดปีนี้มากกว่า 30 ตัน

 

ซาก \'กระทง\' เชียงใหม่ ลอยติดเต็มประตูระบายน้ำแม่ปิง คาดปีนี้มากกว่า 30 ตัน

 

ซาก \'กระทง\' เชียงใหม่ ลอยติดเต็มประตูระบายน้ำแม่ปิง คาดปีนี้มากกว่า 30 ตัน

 

ซาก \'กระทง\' เชียงใหม่ ลอยติดเต็มประตูระบายน้ำแม่ปิง คาดปีนี้มากกว่า 30 ตัน

 

ซาก \'กระทง\' เชียงใหม่ ลอยติดเต็มประตูระบายน้ำแม่ปิง คาดปีนี้มากกว่า 30 ตัน

 

โดย กษิดิศ นิยมสำรวจ จ.เชียงใหม่