ข่าวปลอม พม. เปิดให้ผู้มีรายได้น้อย กด Check-in ผ่านแอปฯ รับเงินสงเคราะห์ 30,000

ข่าวปลอม พม. เปิดให้ผู้มีรายได้น้อย กด Check-in ผ่านแอปฯ รับเงินสงเคราะห์ 30,000

ข่าวปลอม 'พม.' เปิดให้ 'ผู้มีรายได้น้อย' กด Check-in ผ่านแอปฯของกระทรวง รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวละ 30,000 บาท

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เปิดให้ผู้มีรายได้น้อย กด Check-in ผ่านแอปฯ ของกระทรวง รับเงินสงเคราะห์ ครอบครัวละ 30,000 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ

 

 

กรณีการส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่า พม. เปิดให้ผู้มีรายได้น้อย ร่วมกด Check-in ผ่านแอปฯ ของกระทรวง พม. รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวละ 30,000 บาท นั้น ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า

 

'กระทรวง พม. ไม่มีการส่งข้อความ SMS ในลักษณะดังกล่าวไปยังประชาชน เป็นการแอบอ้างของมิจฉาชีพ รวมถึงไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินดังกล่าว'

 

 

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.m-society.go.th หรือโทร 1300

 

ข่าวปลอม พม. เปิดให้ผู้มีรายได้น้อย กด Check-in ผ่านแอปฯ รับเงินสงเคราะห์ 30,000