วันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 67 ฟรีค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

วันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 67 ฟรีค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า กรมอุทยานฯ ฟรีค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ในวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 67 สำหรับบุคคลชาติไทยและยานพาหนะ เป็นข้อมูลจริง

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีข้อมูลเรื่องกรมอุทยานฯ ฟรีค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ในวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 67 สำหรับบุคคลชาติไทยและยานพาหนะ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยกเว้นค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ทั้งนี้ ดำเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการและอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ข้อ 16 การยกเว้นค่าบริการสำหรับบุคคลและการนำยานพาหนะในการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ 2 กรณีวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 

1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 

3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

4. วันแม่แห่งชาติ 

5. วันพ่อแห่งชาติ

6. วันเด็กแห่งชาติ  

7. วันครอบครัว 

8. วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้เป็นวันสำคัญของชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการ เช่น วันขึ้นปีใหม่ อธิบดีอาจออกประกาศให้ยกเว้นค่าบริการสำหรับบุคคลและการนำยานพาหนะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่ www.portal.dnp.go.th หรือ โทร. 02-561-0777

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม