แห่แชร์กระหึ่ม สาส์นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ. ปยุตฺโต วันเด็กแห่งชาติ 67

แห่แชร์กระหึ่ม สาส์นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ. ปยุตฺโต วันเด็กแห่งชาติ 67

นาน ๆ ครั้ง แห่แชร์กระหึ่มโซเชียล สาส์นจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) โอกาสวันเด็กแห่งชาติ 67

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567 วัดญาณเวศกวันได้เผยแพร่ สาส์นจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ซึ่งมีคนแชร์กระหึ่มโซเชียล นับพันครั้ง รายละเอียดดังนี้

เพราะฝึกตน คนจึงประเสริฐได้

ลูกเป็ดออกจากไข่ตอนเช้า ก็วิ่งไปลงสระว่ายน้ำ หากินตามแม่ได้
ลูกวัวหลุดออกมาจากท้องแม่ ลุกขึ้นยืนตั้งตัวสักพัก ก็เดินตามแม่ของมันไป

ลูกคนออกมาจากท้องแม่ ลืมตาดูโลก ยังมองไม่เห็นอะไร ต้องให้พ่อแม่เลี้ยงจึงจะอยู่รอดได้ ต้องหัดพูดหัดเดิน สักปีหนึ่ง จึงเดินได้พูดได้ อยู่ไปอีก ๒-๓ ปี จึงกินอาหารเองเป็น
นี่คือ สัตว์อื่นทั้งหลายอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณดิบ แต่เกิดมาอย่างไร มันก็อยู่ไปจนตายอย่างนั้น


 

แห่แชร์กระหึ่ม สาส์นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ. ปยุตฺโต วันเด็กแห่งชาติ 67

ส่วนมนุษย์นี้ มีสัญชาตญาณดิบไม่พอที่จะอยู่รอดได้ มนุษย์ต้องหัดต้องฝึก จึงจะมีชีวิตอยู่ได้ เรียกว่า เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษา 

เมื่อมนุษย์ศึกษา ก็จะมีปัญญาที่พัฒนาขึ้นไปให้รู้และทำอะไรๆ ได้ ไม่มีที่สิ้นสุด 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ที่ใฝ่ศึกษาจะเลิศล้ำ เป็นสุดยอด

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) 
สู่ พ.ศ. ๒๕๖๗

แห่แชร์กระหึ่ม สาส์นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ. ปยุตฺโต วันเด็กแห่งชาติ 67

อ้างอิง - ข้อมูลและภาพจาก เพจ วัดญาณเวศกวัน