กรมทางหลวง เปิดให้บริการ 31 จุดกางเต็นท์ฟรีช่วงปีใหม่ จริงหรือ?

กรมทางหลวง เปิดให้บริการ 31 จุดกางเต็นท์ฟรีช่วงปีใหม่ จริงหรือ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า กรมทางหลวงเปิดให้บริการ 31 จุดกางเต็นท์ฟรีช่วงปีใหม่ เป็นข้อมูลจริง

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรมทางหลวงเปิดให้บริการ 31 จุดกางเต็นท์ฟรีช่วงปีใหม่ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมทางหลวงดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ให้บริการจุดกางเต็นท์ทั่วประเทศ สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปพักผ่อน พักค้างคืน พร้อมลานจอดรถ โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567

จุดกางเต็นท์ที่ได้จัดเตรียมไว้นั้น มีจำนวน 31 แห่ง แบ่งเป็น

 • ภาคเหนือ 21 แห่ง
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง
 • ภาคตะวันตก 3 แห่ง
 • ภาคกลาง 2 แห่ง

เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน โดยพื้นที่กางเต็นท์นั้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการ น้ำดื่ม ห้องสุขา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้

จุดกางเต็นท์ จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง

 • หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง – ดอยอินทนนท์ กม.30+450
 • หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา กม.14+584
 • หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท กม.84+215

จุดกางเต็นท์ จังหวัดลำปาง 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแจ้ห่ม ทล.1035 ตอน สำเภาทอง – สันติสุข กม.52+500

จุดกางเต็นท์ จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน – บ้านร่องขุ่น กม.896+845
 • หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ – ผาตั้ง กม.63+500

จุดกางเต็นท์ จังหวัดน่าน 3 แห่ง

 • หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ – นาน้อย กม.69+485
 • หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน – สบทุ กม.82+000
 • หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ กม.67+110

จุดกางเต็นท์ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงศิวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง – บึงกาฬ กม.102+526

จุดกางเต็นท์ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงคำหอม ทล.213 ตอน สร้างค้อ – สกลนคร (โค้งปิ้งงู) กม.155+600

 

จุดกางเต็นท์ จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง

 • สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง – นครชุม กม.453+076
 • หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง กม.423+809
 • หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม – วังเจ้า กม.476+553
 • หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง กม.55+000

จุดกางเต็นท์ จังหวัดตาก 5 แห่ง

 • หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า – ตาก กม.511+826
 • หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง – แม่เชียงรายบน กม.560+449
 • หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา กม.115+550
 • หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง กม.88+050
 • หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง – กะแง่คี กม.165+799

จุดกางเต็นท์ จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน กม.184+219

จุดกางเต็นท์ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง – เข็กน้อย กม.296+100

จุดกางเต็นท์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ กม.23+600

จุดกางเต็นท์ จังหวัดเลย 3 แห่ง

 • หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า – หลักร้อยหกสิบ กม.266+737
 • หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม – เชียงคาน กม.148+350
 • หมวดทางหลวงภูเรือ ทล.21 ตอน หนองบง – ภูสวรรค์ กม.376+834

จุดกางเต็นท์ จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง

 • หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน หนองสามพราน – แก่งประลอม กม.100+000
 • หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม – ทองผาภูมิ กม.181+058

จุดกางเต็นท์ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

 • หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ – เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550

จุดกางเต็นท์ จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง

 • หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.5+006
 • ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.24+200

หากประชาชนมีความประสงค์ต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์ สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) รวมทั้งสามารถจองด้วยตนเอง ณ จุดกางเต็นท์

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ หรือโทร. 0 2206 3789

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม