ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

'ท่านอ้น - วัชเรศร วิวัชรวงศ์' เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย) อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

วันนี้ (8 ธันวาคม 2566) เวลา 13.30 น. 'ท่านอ้น' วัชเรศร วิวัชรวงศ์ เดินทางร่วมงาน 'เทิดพระเกียรติศาสดา นบีมูฮัมหมัด มหาบุรุษแห่งโลก' ณ มัสยิดอัลยุสรอ (แคราย) อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายวันดี มิตศิลปิน อิหม่ามและชาวไทยมุสลิมให้การต้อนรับ

 

 

จากนั้น อิหม่ามสวดเมาลิด สรรเสริญศาสดา นบีมูฮัมหมัด มหาบุรุษแห่งโลก ในโอกาสนี้ ท่านอ้น กล่าวกับชาวมุสลิมความตอนหนึ่งว่า

 

'อัสซะลามุอะลัยกุม พี่ๆ น้องๆ ทุกคนขอบคุณครับที่มาต้อนรับผม ขอบคุณที่ให้ผมมาเข้าร่วมงานพิธี อิสลามเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของโลกนี้ การที่ประเทศไทย มีพี่น้องชาวมุสลิมอยู่ด้วย ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เป็นพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม สอนถึงสันติภาพ สอนถึงความเคารพอาจารย์ สอนถึงวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ให้พี่น้องทุกคนในที่นี้ รู้สึกถึงหน้าที่ของตัวเอง ในชุมชน ในศาสนา และในประเทศชาติ

 

มาวันนี้ผมรูัสึกตื้นตัน ที่ทางอิหม่ามและมัสยิดฯ ให้การต้อนรับกับผมเหมือนกับพี่น้องอีกคนหนึ่ง หวังว่าผมจะได้มาเยี่ยมชุมชนนี้อีก มัสยิดนี้อีก เป็นเพื่อนที่ดีต่อพี่น้องชาวไทย และชาวอิสลามทุกคน ขอบคุณมากครับ'

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

 

ต่อจากนั้น 'ท่านอ้น' ออกจากมัสยิดอัลยุสรอ ไปปล่อยเต่าและปลาตะเพียนลงคลองแสนแสบ เยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอทอปของกลุ่มช่างแกะสลักไม้อัลกุรอาน นำงานฝีมือประกอบด้วย ฝาชีหวายลวดลายดอกไม้สดใส เทคนิคเปเปอร์มาเช่ โอกาสนี้กลุ่มช่างแกะสลักไม้อัลกุรอานและชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย) พร้อมใจกันมอบป้ายแกะสลักภาษาอาหรับ ข้อความว่า 'ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์' ให้แก่ท่านอ้น เป็นที่ระลึกด้วย

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

จากนั้น ท่านอ้น ชมผลิตภัณฑ์จักสานโดยภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่า 'งูกินเขียด' ใช้สำหรับนวดป้องกันและแก้อาการนิ้วล็อก รวมทั้งปลูกต้นแก้วเจ้าจอม บริเวณริมคลองแสนแสบ แจกข้าวสารและน้ำดื่ม สมควรแก่เวลา ท่านอ้นเดินทางกลับ

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

สำหรับความเป็นมาของมัสยิดอัลยุสรอ แคราย จดทะเทียนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2496 เป็นลำดับที่ 35 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ในตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 2 งาน

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ทั้งนี้ ริมคลองแสนแสบ มีการสร้างมัสยิดหรือสุเหร่ายาวไปตลอดแนว ตั้งแต่ต้นคลองมหานาคไปจนถึงปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ำบางปะกง เพราะเมื่อครัังรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองแสนแสบเพื่อขยายเมืองและเชื่อมการคมนาคมสู่ภาคตะวันออก ชาวมลายูที่ถูกกวาดต้อนมาจากหัวเมืองทางภาคใต้ กลายเป็นกำลังสำคัญในการขุดลำคลองสายนี้ เมื่อเสร็จสิ้นหน้าที่ดังกล่าว ชาวมลายูได้รับอนุญาตให้จับจองที่ดินทำกิน และตั้งบ้านเรือนได้อย่างเสรี โดยเฉพาะตั้งแต่คลองตันจนถึงลุ่มน้ำแม่น้ำบางปะกง จึงมีมัสยิดเป็นจำนวนมาก

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

มัสยิดอัลยุสรอ ตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลบางน้ำเปรี้ยว ชื่ออาหรับ มีความหมายว่า 'สะดวก สบาย ง่ายดาย' แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า 'สุเหร่าแคราย' ตามลักษณะพื้นที่ของหมู่บ้านที่มีการปลูกต้นแคเรียงรายทุกบ้านเรือน

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนมัสยิดอัลยุสรอ (แคราย)