เช็คเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย อัปเดตเร่งโอนเงินตัดอ้อยสดตันละ 120

เช็คอัปเดต ตรวจสอบเช็คเงินเกษตรกร 66/67 เร่งโอนเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยล่าสุด เงินตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท เข้าวันไหน ติดตามที่นี่ไม่ตกข่าวสำคัญ

อัปเดต ตรวจสอบเช็คเงินเกษตรกร 66/67 เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยล่าสุด "เงินอ้อยสดตันละ 120 บาท เข้าวันไหน"

ชาวไร่อ้อยชัยภูมิวอนรัฐบาลเร่งจ่ายเงินตัดอ้อยต่อตัน 120 บาท ยังล่าช้า หลังโรงงานเพิ่งเปิดหีบได้วันนี้เป็นวันแรก เกษตรกรเร่งนำรถขนอ้อยนับหลายร้อยคันเข้าโรงงานต่อคิวยาวเป็นกิโล

11 ธ.ค. 66 ขณะที่ จ.ชัยภูมิ บรรยากาศของกลุ่มเกษตรกรสมาคมชาวไร่อ้อยในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ หลังรอความหวังมานานกว่า 1 ปี ที่รัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยจำนวน 120 บาทต่อตัน และ ครม.ประกาศปรับราคาน้ำตาลเพื่อพยุงราคาในประเทศ

ด้านผู้ใหญ่ราชัน ตัวแทนสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า เรื่องที่ล่าสุดทาง ครม.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เห็บชอบเงินค่าตัดอ้อย 120บาทต่อตันมาแล้วนั้น ขณะนี้ก็ยังไม่มีใครได้รับก็ยังล่าช้าอยู่ และในส่วนที่เคยอนุมัติมาตั้งแต่ปี 2565/2566 เดิมก็กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ยังไม่ได้ในส่วนของเดิม

จนมาขณะนี้หลังมีการเห็นชอบมาแล้วในปี 2566/2567 แต่ก็ยังล่าช้าต้องรอไปอีกประมาณ 1เดือน ที่รัฐบาลก็ยังอ้างว่าไปหาแหล่งเงินมาจ่ายให้อยู่ในขณะนี้ซึ่งอยากฝากไปถึงรัฐบาลเร่งให้รวดเร็วกว่านี้ด้วย ทั้งที่เห็นชอบมาแล้วก็ยังช้าอยู่

ในส่วนชาวไร่อ้อยก็ต้องเร่งไปหายืมเงินเป็นเป็นภาระหนี้ตามมาอีกอยู่ในขณะนี้ด้วย ที่พึ่งในขณะนี้ก็ต้องไปกู้ยืมมาจาก ธกส. ในขณะนี้ตามมาอีกจำนวนมากด้วย ซึ่งขณะที่ทางโรงงานก็เริ่มเปิดหีบมาล่าช้าที่ว่าจะเป็นมาตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.66 ที่ผ่านมา และวันนี้วันที่ 11 ธ.ค. 66 ที่โรงงานเพิ่งเปิดได้เป็นวันแรก

ทางกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย จึงต้องพากันเร่งมาต่อคิวส่งเข้าโรงงานน้ำตาลมิตรผล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงนี้ตามมาเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะได้เร่งนำเงินไปใช้จ่ายเลี้ยงครอบครัวและใช้หนี้สินในขณะนี้ให้ทันตามกำหนดให้ได้ตามมาอีกเป็นจำนวนมาก

ชาวไร่อ้อยเฮ หลัง ครม. อนุมัติเงินชดเชยตัดอ้อยสด หวังเห็นโครงการนี้ทุกปี จากกรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เห็นชอบโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อ ลดฝุ่น PM 2.5 วงเงินงบประมาณ 8,000 ล้านบาท โดยจะใช้งบประมาณในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย ในขณะที่ต้นทุนการผลิตอ้อยปรับตัวสูงขึ้น

โดยชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท คาดว่าจะมีชาวไร่อ้อยเข้าร่วมโครงการประมาณ 140,000 ราย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือขององค์กรการค้าโลกนั้น ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายหลายในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ต่างดีใจหลังทราบข่าว ว่ารัฐบาลเตรียมอนุมัติเงินช่วยเหลือ

เช็คเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย อัปเดตเร่งโอนเงินตัดอ้อยสดตันละ 120

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย บอกว่า มีอาชีพปลูกอ้อยมานานหลายปี ปีนี้ลงทุนปลูกอ้อย 9 ไร่ หลังรัฐบาลจะจ่ายเงิน ค่าตัดอ้อยสดชาวไร่อ้อยตันละ 120 บาท ตนเองดีใจมาก ซึ่งเงินที่ได้ก็จะนำไปลงทุน ในการเพาะปลูกอ้อย ในฤดูกาลต่อไปอีก ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ดี และอยากให้รัฐบาลมีโครงการที่ดีๆอย่างนี้ทุกๆปี

 • เงินอ้อยตันละ 120 บาท ในฤดูการผลิต 65/66 

จากกรณี มติ ครม. อนุมัติงบประมาณ จ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตามโครงการในอัตราไม่เกิน 120 บาทต่อตัน เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถดำเนินการเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี และนำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดที่ทำให้เกิดการลักลอบเผาอ้อย

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้สามารถดำเนินการเก็บเกี่ยวอ้อยสดและนำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยวอ้อยสด

สำหรับพื้นที่สกลนครและนครพนม มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยกว่า 45,000 ไร่ มีชาวไร่อ้อยประมาณ 1,750 คน ในฤดูกาลผลิตปี 2566-2567 กำลังการผลิตที่จะส่งให้กำลังโรงงานผลิตในพื้นที่โดยบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำกัด สาขาสกลนคร และภายหลัง ครม.อนุมัติ ต่างสร้างความดีใจต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพราะจะนำไปต่อยอดในการลงทุ่นการผลิตโดยเฉพาะช่วงเก็บเกี่ยวผลิต ซึ่งโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จะเปิดหีบการผลิตในวันที่ 11 ธันวาคม 2566

นายกสมาคมชาวไร่อ้อย จ.สกลนคร กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ที่ได้อนุมัติเงินให้กับชาวไร่อ้อยตันละ 120 บาทในฤดูการผลิต 65/66 ซึ่งเป็นเงินค้างจ่ายชาวไร่ที่รอคอยด้วยระยะเวลาอันยาวนานซึ่งก็จะเป็นทุนในการที่จะทำไร่อ้อยประสบความสำเร็จ

เช็คเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย อัปเดตเร่งโอนเงินตัดอ้อยสดตันละ 120

“การลงทุนชาวไร่อ้อยมีต้นทุนที่สูง เมื่อได้รับเงิน 120 บาทต่อตัน ก็จะเป็นแรงจูงใจในหลายประเด็น คือ การเผาอ้อยจะลดลง PM 2.5 เนื่องจากชาวไร่อ้อยได้เข้าใจผลเสียจากการเผาอ้อย และเงินส่วนนี้ก็จะเป็นการที่จะส่งเสริมให้ชาวไร่ได้ตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน ผลจากการส่งเสริมจากรัฐบาลจะทำให้เกษตรกรในภาคอีสาน สนใจที่จะมาปลูกอ้อยเพราะว่าในวันนี้ต้องยอมรับว่าอ้อยเป็นพืชที่สามารถรู้ราคาล่วงหน้าแตกต่างจากพืชอย่างอื่นผลผลิตทางการเกษตรนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นมัน ไม่สามารถรู้ราคาล่วงหน้าได้แต่อ้อยจะทราบราคาล่วงหน้าแล้วก็มีเงินสนับสนุนอยู่หลายประการ เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีได้พูดอยู่ในสภาวันที่มีการแถลงนโยบายท่านบอกว่าจะหาพืชที่เหมาะสมเพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวลงเพราะฉะนั้นในวันนี้อ้อยอาจจะเป็นตัวทดแทนข้าวได้” 

นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกอ้อยนั้น สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือแรงงานต้องยอมรับ ว่าแรงงานไทยมีสัดส่วนที่ตัดอ้อยน้อย แล้วก็มีข้อต่อรองว่าถ้าเผาอ้อยถึงจะตัดอ้อย จึงทำให้ชาวไร่ ต้องการแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเป็นการชั่วคราว

เช็คเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย อัปเดตเร่งโอนเงินตัดอ้อยสดตันละ 120

วันนี้รัฐบาลต้องมองความสำคัญเรื่องนี้เพราะปกติแรงงานต่างด้าวจะเข้ามาได้เฉพาะริมตะเข็บชายแดน จ.สกลนคร นั้นไม่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านจะทำยังไงให้มีแรงงานชาวไร่อ้อยเข้ามาทำงานที่นี่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นก็อยากให้รัฐบาลหาแนวทางในการช่วยเหลือชาวไร่อ้อย เชื่อว่าถ้าเราสามารถนำแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาตัดอ้อยได้การเผาอ้อยจะหมดไปในอนาคต

 • เงินอ้อยสดตันละ 120 เข้าวันไหน

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สนับสนุนชาวไร่อ้อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย และทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยการเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เพี่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย

 

ตรวจสอบอ้อยสดตันละ 120 เช็คเงินธกส

 • แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้า

  เช็คเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย อัปเดตเร่งโอนเงินตัดอ้อยสดตันละ 120

  -ไอโฟน

  เช็คเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย อัปเดตเร่งโอนเงินตัดอ้อยสดตันละ 120

  - แอนดรอยด์

   
 • บัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family 
  เช็คเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย อัปเดตเร่งโอนเงินตัดอ้อยสดตันละ 120

 

เช็คเงินเกษตรกร 66

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 คลิกที่นี่ farmer.doae.go.th

เช็คเงินอ้อยสดตันละ 120

เกษตรกรชาวไร่อ้อย ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ของ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. จะอัปเดตข้อมูลล่าสุด ปรากฏขึ้นข้อความเตรียมรับเงิน ในเดือนมกราคม 2567 สามารถตรวจสอบสถานะโอนเงิน โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปที่ chongkho.inbaac 
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. กดค้นหา
4.ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ / เลขที่บัญชี / วันที่โอน / สาขา ธกส. / สถานะ ให้ท่านทราบ

 

เช็คเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย อัปเดตเร่งโอนเงินตัดอ้อยสดตันละ 120

ที่มา - ทำเนียบรัฐบาล , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.


เช็คเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยล่าสุด
สาระสำคัญ 
   1. จ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตามโครงการฯ ในอัตราไม่เกิน 120 บาทต่อตัน เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถดำเนินการเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี และนำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดที่ทำให้เกิดการลักลอบเผาอ้อย เช่น เกษตรกรใช้เตรียมพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือการเตรียมร่องดินให้เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวได้ เป็นต้น 

   2. ใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) เป็นจำนวนเงิน 7,775.01 ล้านบาท

   3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ ธ.ก.ส. รวมจำนวนเงิน 215.59 ล้านบาท แบ่งเป็น
• ชดเชยต้นทุนเงินในอัตราต้นทุนทางการเงินของ ธ.ก.ส. ประจำ
ไตรมาส บวก 1 (ปรับเปลี่ยนอัตราต้นทุนทางการเงินตามอัตรา
ที่แท้จริงทุกไตรมาส) ปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 2.76 ต่อปี 
เป็นจำนวนเงิน 214.59 ล้านบาท

• ค่าบริหารจัดการรายละ 5 บาท จำนวน 200,000 ราย เป็นจำนวน 1 ล้านบาท
    ทั้งนี้ โรงงานต้องจัดส่งข้อมูลคู่สัญญาชาวไร่อ้อยพร้อมจำนวนตันอ้อยสดที่ส่งโรงงานและสำหรับหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ซึ่งได้ดำเนินการรวบรวมอ้อยจากชาวไร่อ้อยรายย่อยส่งให้กับโรงงานต่าง ๆ จะต้องแสดงบัญชีรายชื่อชาวไร่อ้อยรายย่อยที่อยู่ในสังกัดพร้อมจำนวนตันอ้อยสด เพื่อที่ ธ.ก.ส. จะได้โอนเงินช่วยเหลือไปยังบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยรายย่อยโดยตรง โดยกำหนดจ่ายเงินช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวช่วงเดือนธันวาคม 2566 - เมษายน 2567

เปิดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย

   1. ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานน้ำตาลจะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และได้จัดทำคู่สัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดหีบอ้อย

   2. ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานผลิตเอทานอล จะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ได้ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานผลิตเอทานอล หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   3. ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงจะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ได้ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดง หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   คาดการณ์ว่าจะมีชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 140,000 รายและมีผลผลิตอ้อยสดคุณภาพดี ปีการผลิต 65/66 กว่า 64.79 ล้านตัน

การขอรับเงินอุดหนุนโครงการฯ ไม่ขัดต่อพันธกรณีภายใต้ WTO
   
เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสด ลดปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้ WTO ในข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Green box) ด้านการเกษตร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้า

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เผยข้อดีของการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยสดคุณภาพดีปราศจากการเผา “อ้อยตัดสด งดการเผา” ใน 3 ด้าน ได้แก่ 

   1. ด้านรายได้ (Income)
• อ้อยมีน้ำหนักดี ความหวานสูง
• มีผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยได้มากขึ้น
• ผลผลิตน้ำตาลทรายมีคุณภาพ
• ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และวัตถุปรับปรุงดิน
• ไม่ถูกตัดราคา
• ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการวัชพืช

   2. ด้านการจัดการ (Management)
• มีความยืดหยุ่นในการผลิต
• ใบอ้อยที่ไม่ถูกเผาจะคลุมดิน ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน
• การไม่เผาทำให้มีแมลงหางหนีบมากขึ้น (ช่วยควบคุมหนอนกอระบาด)
• ใบอ้อยที่คลุมดินเป็นที่อยู่ของแมลงศัตรูธรรมชาติ

   3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
• ไม่สร้างมลพิษทางอากาศ
• สร้างระบบนิเวศน์ในแปลงอ้อย
• เป็นการทำเกษตรแบบยั่งยืน