เช็ก 3 ช่องทางประชาชน ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 1 ธ.ค.66 กรณีไม่สะดวกลงทะเบียนเอง

เช็ก 3 ช่องทางประชาชน ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 1 ธ.ค.66 กรณีไม่สะดวกลงทะเบียนเอง

เช็ก 3 ช่องทาง ประชาชนลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ซึ่งจะเริ่มเปิดระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2566 เป็นต้นไป ทั่วประเทศ กรณีไม่สะดวกลงทะเบียนเอง

เช็ก 3 ช่องทาง ประชาชน"ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ" ซึ่งจะเริ่มเปิดระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2566 เป็นต้นไป ทั่วประเทศ กรณีไม่สะดวกลงทะเบียนเอง โดย กระทรวงมหาดไทย ได้ตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไข"หนี้นอกระบบ"เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ

การ "แก้ไขหนี้นอกระบบ" เป็นมาตรการต่อยอดนโยบายของนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนด้วยการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID

 

เช็ก 3 ช่องทางประชาชน ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 1 ธ.ค.66 กรณีไม่สะดวกลงทะเบียนเอง

 

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดให้การแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด อำเภอ และสำนักงานเขต ดำเนินการตั้ง "ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ" พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ หรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหา ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2566 เป็นต้นไป

ช่องทางลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th (คลิก)

ขั้นตอนลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ยืนยันตัวตน 1 ธ.ค.66 ทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

 

เช็ก 3 ช่องทาง สำหรับประชาชนกรณีหากไม่สามารถดำเนินการได้เองทางระบบออนไลน์ดังกล่าว สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองตามช่องทางดังนี้

1.กรณีอยู่ในพื้นที่อำเภอให้ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ

2.หากอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกแห่ง

3.ผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ซึ่งในการให้ความช่วยเหลือกระทรวงมหาดไทย จะใช้กลไกทางปกครอง และอำนาจตามกฎหมายที่มีในการช่วยไกล่เกลี่ย หากกรณีใดอยู่นอกเหนืออำนาจฝ่ายปกครอง จะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

เช็ก 3 ช่องทางประชาชน ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 1 ธ.ค.66 กรณีไม่สะดวกลงทะเบียนเอง

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์