โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย 403,981 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  403,981 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจําปี 2565 จำนวน 403,981 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140  ตอนพิเศษ 3 ข ฉบับดังกล่าวระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 403,981 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามท้ายประกาศนี้
 

โดยมีผู้รับพระราชทานเครื่องราชฯดังกล่าว ทั้งสังกัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานรัฐมนตรี เหล่าทัพ กระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566


 

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  403,981 ราย โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  403,981 ราย โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  403,981 ราย

อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่