เช็ก! สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศ วันนี้ (20 พ.ย. 66) พบเกินมาตรฐาน 9 จังหวัด

เช็ก! สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศ วันนี้ (20 พ.ย. 66) พบเกินมาตรฐาน 9 จังหวัด

สถานการณ์ PM 2.5 ทั่วประเทศ วันนี้ (20 พ.ย. 66) พบเกินค่ามาตรฐาน 9 จังหวัด ภาคเหนือ อีสาน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ  จ.นครปฐม  จ.สมุทรปราการ  จ.สมุทรสาคร  จ.สุโขทัย  จ.พิษณุโลก  จ.อุทัยธานี และ จ. หนองคาย 

เช็ก! สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศ วันนี้ (20 พ.ย. 66) พบเกินมาตรฐาน 9 จังหวัด

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.4 - 45.3 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.1 - 39.9 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 23.0 - 37.2 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.7 - 29.3 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.6 - 23.7 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 13 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19.1 - 51.6 มคก./ลบ.ม.

เช็ก! สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศ วันนี้ (20 พ.ย. 66) พบเกินมาตรฐาน 9 จังหวัด
 

คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

เช็ก! สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศ วันนี้ (20 พ.ย. 66) พบเกินมาตรฐาน 9 จังหวัด เช็ก! สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศ วันนี้ (20 พ.ย. 66) พบเกินมาตรฐาน 9 จังหวัด