ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (2 พ.ย.) กทม. ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (2 พ.ย.) กทม. ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ กทม. เช้าวันนี้ (2 พ.ย.66) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจวัด ค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 05.00 - 07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด)

 

 • ตรวจวัดได้ 15.3-33.8 มคก./ลบ.ม. 
 • ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 24.3 มคก./ลบ.ม.
 • ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด

 

 

ทั้งนี้ ณ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในช่วง 16.4 - 33.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

 

1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ ฝุ่น PM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา) ในช่วงวันที่ 2 - 8 พ.ย.66 การระบายอากาศไม่ดี ในช่วงเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนยังมีโอกาสเกิดฝนตก อาจส่งผลต่อค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่ลดลงในระยะนี้ และวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

 

2. จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (2 พ.ย.) กทม. ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (2 พ.ย.) กทม. ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (2 พ.ย.) กทม. ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

 

คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ กทม. 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันที่ 3 - 8 พ.ย.66)

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (2 พ.ย.) กทม. ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง

 • แอปพลิเคชัน AirBKK
 • airbkk
 • pr-bangkok
 • FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 • FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
 • FB: กรุงเทพมหานคร
 • LINE ALERT
 • LINE OA @airbangkok

 

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (2 พ.ย.) กทม. ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

ข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ