ลูกหนี้ กยศ. ที่ชำระหนี้เกิน 150% ของเงินกู้ หยุดจ่ายหนี้ได้ทันที จริงหรือ?

ลูกหนี้ กยศ. ที่ชำระหนี้เกิน 150% ของเงินกู้ หยุดจ่ายหนี้ได้ทันที จริงหรือ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า ลูกหนี้ กยศ. ที่ชำระหนี้เกิน 150% ของเงินกู้ สามารถหยุดจ่ายหนี้ได้ทันที เป็นข้อมูลจริง

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องลูกหนี้ กยศ. ที่ชำระหนี้เกิน 150% ของเงินกู้ สามารถหยุดจ่ายหนี้ได้ทันที ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง
 

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับสำหรับทุกคนที่มีสถานะเป็นลูกหนี้ กยศ. ตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 และสำหรับผู้กู้ยืมที่ยังมีสถานะเป็นลูกหนี้หลังวันที่ 20 มีนาคม 2566 จะมีการนำยอดหนี้มาคำนวณใหม่ตั้งแต่วันแรกที่ชำระ โดยนำเงินที่ได้ชำระมาตัดเงินต้นก่อน ตัดดอกเบี้ย และตัดเบี้ยปรับในอัตรา 0.5% ซึ่งจะได้ประโยชน์กับลูกหนี้ทุกคน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถดูรายละเอียดช่องทางการชำระหนี้เพื่อรับสิทธิตามมาตรการดังกล่าวได้ที่ www.studentloan.or.th โดยตรวจสอบยอดชำระได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์บัญชีทางการ กยศ. (Line Official Account กยศ.) หรือโทร. 02-016-4888

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง