โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการดำรงตำแหน่งต่างๆ รวม 934 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการดำรงตำแหน่งต่างๆ รวม 934 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการอัยการ 4 ฉบับ รวม 934 ราย มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งข้าราชการอัยการรวม 4 ฉบับ มีผู้ได้รับการแต่งตั้งรวม 934 ราย โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำหรับประกาศแต่งตั้งอัยการทั้งหมดมีดังนี้

ประกาศฉบับที่ 1 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 17 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการดำรงตำแหน่งต่างๆ รวม 934 ราย
 

ประกาศฉบับที่ 2 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 769 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการดำรงตำแหน่งต่างๆ รวม 934 ราย

ประกาศฉบับที่ 3 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสจำนวน 147 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการดำรงตำแหน่งต่างๆ รวม 934 ราย
 

ประกาศฉบับที่ 4 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ข้าราชการอัยการ ตำแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีอาญาธนบุรี ดำรงตำแหน่ง อัยการอาวุโส สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการดำรงตำแหน่งต่างๆ รวม 934 ราย