'แม่น้ำยม' เพิ่มสูง! ชาวนาพิจิตรเร่งเกี่ยวข้าวหนี หวั่นน้ำทะลักท่วมนาข้าว

'แม่น้ำยม' เพิ่มสูง! ชาวนาพิจิตรเร่งเกี่ยวข้าวหนี หวั่นน้ำทะลักท่วมนาข้าว

ชาวนาในพื้นที่ลุ่มต่ำ อ.สามง่าม จ.พิจิตร เร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วม หลัง 'แม่น้ำยม' ที่รับน้ำจากตอนบนมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

วันที่ 26 กันยายน 2566 สถานการณ์น้ำ ในพื้นที่จังหวัด พิจิตร โดยเฉพาะในพื้นที่ 'แม่น้ำยม' ซึ่งไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร คือ อำเภอสามง่าม, โพธิ์ประทับช้าง, บึงนาราง และอำเภอโพทะเล ระดับน้ำ ยังคงเพิ่มสูง 

 

 

ขณะที่ชาวนาในพื้นที่บ้านใหม่ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ต่างนำรถแบ็คโฮมาขุดทำแนวคันกั้นน้ำ รวมถึงเร่งทำการเก็บเกี่ยวข้าว หลังระดับน้ำที่ล้นจากแม่น้ำยมมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจนล้อมพื้นที่นาข้าว ชาวนาจึงต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม 

 

'แม่น้ำยม' เพิ่มสูง! ชาวนาพิจิตรเร่งเกี่ยวข้าวหนี หวั่นน้ำทะลักท่วมนาข้าว

 

 

ทางด้าน จังหวัดพิจิตร ได้สั่งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน และทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง 

 

'แม่น้ำยม' เพิ่มสูง! ชาวนาพิจิตรเร่งเกี่ยวข้าวหนี หวั่นน้ำทะลักท่วมนาข้าว

 

'แม่น้ำยม' เพิ่มสูง! ชาวนาพิจิตรเร่งเกี่ยวข้าวหนี หวั่นน้ำทะลักท่วมนาข้าว

 

'แม่น้ำยม' เพิ่มสูง! ชาวนาพิจิตรเร่งเกี่ยวข้าวหนี หวั่นน้ำทะลักท่วมนาข้าว

 

'แม่น้ำยม' เพิ่มสูง! ชาวนาพิจิตรเร่งเกี่ยวข้าวหนี หวั่นน้ำทะลักท่วมนาข้าว

 

ข่าวโดย สายันต์ ชูฉ่ำ จ.พิจิตร