สั่งด่วน 'นายกเทศมนตรีบางแก้ว' หยุดปฏิบัติหน้าที่ เซ่นปมเรียกรับสินบน

สั่งด่วน "นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว" หยุดปฏิบัติหน้าที่ เซ่นปมเรียกรับสินบน

'ผู้ว่าฯสมุทรปราการ' มีคำสั่งให้ 'นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว' หยุดปฏิบัติหน้าที่ เซ่นปมเรียกรับเงินสินบนโครงการติดตั้งจอ LCD

จากกรณีตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) สนธิกำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) เข้าจับกุม นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ "นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว" ได้พร้อมของกลางเงินสดจำนวน 1,560,650 บาท ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเงินสินบนอนุมัติโครงการติดตั้งจอแอลอีดี มูลค่า 13 ล้านบาท ตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้น 

 

 

ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (22 กันยายน 2566) นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 5959/2566 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 ให้นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยหนังสือคำสั่งดังกล่าวระบุว่า 

 

ด้วยความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการว่า นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว มีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับหนังสือคู่สัญญาที่นายกเทศมนตรีจะต้องเป็นผู้ลงนามอนุมัติในโครงการจัดซื้อจอ LCD อันเป็นการปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีดังกล่าวนี้แล้ว 

 

 

เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมืองบางแก้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 73 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงให้นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เพื่อรอฟังผลการสอบสวน 

 

ทั้งนี้ หากประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี้ 

 

สั่งด่วน \'นายกเทศมนตรีบางแก้ว\' หยุดปฏิบัติหน้าที่ เซ่นปมเรียกรับสินบน

 

สั่งด่วน \'นายกเทศมนตรีบางแก้ว\' หยุดปฏิบัติหน้าที่ เซ่นปมเรียกรับสินบน