อบรม 'กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน' ทั้งจังหวัดนครปฐม ผู้ว่าฯตั้งรรก.แทน 'กำนันนก'

อบรม 'กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน' ทั้งจังหวัดนครปฐม ผู้ว่าฯตั้งรรก.แทน 'กำนันนก'

ติวเข้ม อบรม 'กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน' ทั้งจังหวัดนครปฐม ผู้ว่าฯตั้งรักษาราชการแทน 'กำนันนก' หลังถูกคุมขังคดียิงสารวัตรแบงค์

พ่อเมืองนครปฐมเรียกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ติวเข้มบทบาทหน้าที่ ขานรับ รมช.ชาดา ไทยเศรษฐ สั่งเข้มไม่เลิกปราบเด็ดขาด พร้อมตั้งรักษาการแทนกำนันนกแล้ว 

ที่หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 

โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดนครปฐม นายอำเภอและปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายอาวุธปืน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับทราบนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดนครปฐม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงอุดมการณ์ในฐานะผู้นำปกครองท้องที่ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ แนวคิด และวิธีทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ว่าฯนครปฐม กล่าวอีกว่าวันนี้การดำเนินการได้มี 2 ส่วน คือในส่วนที่เป็นด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้นิมนต์พระมาเทศนาให้ตระหนักกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ส่วนฝ่ายปกครองได้ให้ความรู้ด้านกฏหมาย กฏระเบียบในการปฎิบัติตัวให้สมเกียรติ มีศักดิ์ศรีและทำหน้าที่ให้เหมาะสม กับที่ชาวบ้านได้รับไว้วางเลือกเข้ามาทำหน้าที่ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีเรื่องร้องเรียนมาบ้างแต่เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ 

โดยได้มีการลงโทษไปตามกระบวนการ และอยากให้มองคดีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของตัวบุคคล อย่าเหมารวมทั้งหมด เพราะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีคนรักใคร่ก็มีอยู่มาก ส่วนตำบลตาก้อง ก็จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติกรรม ซึ่งจะเป็นผู้นำหน้าใหม่ก็ต้องรับทราบกระบวนการทำงานด้วย 

 

พ่อเมืองนครปฐม กล่าวต่อว่า สำหรับอิทธิพลในพื้นที่ก็มีการตรวจสอบรายชื่ออยู่แล้ว ซึ่งจะมีการสำรวจซ้ำอีก โดยเป็นการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน และเป็นไปตามที่นายชาดา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับมาแล้ว หากไม่เลิกพฤติกรรมจะมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไป 

ทั้งนี้ ในเรื่องของการเสนอชื่อกำนันนก ปลดจาก กต.ตร. นครปฐม ซึ่งมีการมองประเด็นว่ามีการแต่งตั้งชื่อมาด้วยความเกรงใจ เรื่องนี้จะมีคณะกรรมการคัดกรองเสนอชื่อขึ้นมาก่อนที่จะเสนอมายังผู้ว่าราชการจังหวัด โดยไม่ใช่เป็นการแต่งตั้งด้วยความเกรงใจจากพื้นที่แน่นอน 

นอกจากนี้กรณี ความเป็นห่วงว่าหน่วยงานที่บริษัท 2 แห่ง ของกำนันนกและบิดา มีปัญหาที่ถูกตรวจสอบเรื่องการรับงาน หน่วยงานที่ได้เซ็นสัญญาไปแล้วก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ มิฉะนั้นก็จะถูกฟ้องร้องได้ โดยจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และหากประสงค์จะไม่ทำงานให้ก็ต้องมีการแจ้งความประสงค์ในส่วนที่กำลังรอดำเนินการ โดยตามหลักกระทรวงการคลังจะมีกฏระเบียบชัดเจนอยู่แล้วว่าบริษัทประเภทใดที่ถูกต้องห้ามบ้าง ในการรับเหมางานจากหน่วยงรัฐ 

ซึ่งจะมีส่วนที่สงสัยว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะมีส่วนเข้าไปช้องเกี่ยวเรื่องการรับเหมาได้หรือไม่ โดยหลักคือไม่เกี่ยวข้อง แต่จะมีผู้ที่เปิดบริษัทรับเหมา ก็ได้กำชับว่าให้มีความชัดเจนโปร่งใส่ในการเข้าประมูลรับงานด้วย 

อำเภอเมืองนครปฐม มีกำนัน 23 คน ผู้ใหญ่บ้าน 183 คนรวม 206 คน 
อำเภอกำแพงแสน มีกำนัน 23 คน ผู้ใหญ่บ้าน 183 คน 
อำเภอดอนตูม มีกำนัน 8 คน ผู้ใหญ่บ้าน 69 คน 
อำเภอบางเลน มีกำนัน 15 คน ผู้ใหญ่บ้าน 165 คน 
อำเภอนครชัยศรี มีกำนัน 24 คน ผู้ใหญ่บ้าน 84 คน 
อำเภอสามพราน มีกำนัน 14 คน ผู้ใหญ่บ้าน 97 คน 
อำเภอพุทธมณฑล มีกำนัน 3 คน ผู้ใหญ่บ้าน 15 คน 

ซึ่งตอนนี้ ได้สั่งการให้ มีรักษาการกำนันตำบลตาก้อง คือ นายสุรสิทธิ์ ฉิ่งทองคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ตาก้อง เป็นผู้รักษาการแทนตำแหน่ง นายประวีณ จันทร์คล้าย หรือกำนันนก ที่ถูกคุมขัง อยู่ในขณะนี้ และถูกสั่งปลดจากตำแหน่งแล้ว 

รวมผู้เข้าร่วมฟัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 อำเภอ รวม 903 คน ทั้งนี้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความเป็นธรรม การให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างความสมานฉันท์สามัคคี ให้เกิดขึ้นในตำบล 

รวมทั้งเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆอีกหลายฉบับ จึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนและนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับท้องที่ 

ประกอบกับสถานการณ์ที่ผ่านมา ได้มีการก่อเหตุอาชญากรรมในจังหวัด โดยผู้กระทำได้มีหรือใช้อาวุธปืน ซึ่งเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรง ในการก่อเหตุ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตกับผู้ถูกกระทำและยังกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย โดยรวมของสังคม ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดให้นโยบายปราบปรามการทุจริตและผู้มีอิทธิพลตามท้องที่ต่าง ๆ เป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารประเทศ ทำให้ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอย่างหลีกเสี่ยงไม่ได้ 

จังหวัดนครปฐม จึงต้องจัดโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม