เช็กเงื่อนไข! เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ จาก ออมสิน

เช็กเงื่อนไข! เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ จาก ออมสิน

ออมสิน เปิดลงทะเบียนจองสิทธิ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 9 ปี ดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี เริ่มวันนี้-31 ต.ค.นี้ เช็กเงื่อนไขเงินฝากที่นี่!

ธนาคารออมสิน  เปิดให้ลงทะเบียน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 9 ปี  สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย  2.99% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.51% ต่อปี ดอกเบี้ยรับเต็มไม่เสียภาษี ลงทะเบียน(คลิก)

ซึ่งธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุกปี โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน เมื่อฝากครบ 9 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ที่ผู้ฝากแจ้งไว้

เงื่อนไขเงินฝาก

- เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ที่มี ชื่อ-สกุล ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ และมีหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนฝากเงิน “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 9 ปี” สำเร็จจากธนาคารเท่านั้น

- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท (ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ)

- ถอนก่อนฝากครบ 9 ปี จำนวนเงินที่ถอนได้ดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก

- จ่ายดอกเบี้ยทุกปี

- บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย

- จำกัด 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ
 

เปิดลงทะเบียนจองสิทธิ ผ่าน 3 ช่องทาง 

- เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

- Line Official : GSB Society

- Application MyMo : เลือกเมนู "บัญชี" >> เลือก "ผลิตภัณฑ์และบริการ" >> กดแบนเนอร์ "เปิดจองสิทธิเงินฝาก"


อย่างไรก็ตาม เริ่มฝากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ต.ค. 66 หรือจนกว่าจะครบวงเงิน หรือธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง

เช็กเงื่อนไข! เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ จาก ออมสิน