รร.ราชวินิต หยุดเรียน 13 ก.ค.นี้ หลังตำรวจใช้พื้นที่เตรียมกำลังพล ควบคุมม็อบ

โรงเรียนราชวินิต หยุดเรียน 13 ก.ค.นี้ ใช้พื้นที่เตรียมกำลังพล ควบคุมม็อบ

โรงเรียนราชวินิต ประกาศปิดเรียน 13 ก.ค.นี้ เหตุตำรวจปราบจลาจล 170 นาย จะขอใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นฐานพักคอยกำลังพล ควบคุมม็อบที่ออกมาเคลื่อนไหวในวันโหวตนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (12 ก.ค.66) นายปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต ได้มีการออกหนังสือประกาศ เรื่อง หยุดเรียนพรุ่งนี้เป็นกรณีพิเศษ 1 วัน โดยเนื้อหาในหนังสือได้ ระบุว่า...

โรงเรียนราชวินิต ได้รับการประสานงานจากกองบังคับปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งมีภารกิจรักษาความปลอดภัย ปราบปรามและควบคุมฝูงชน ในวันที่ 13 ก.ค. ที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองยังคงจัดกิจกรรม เชิงสัญลักษณ์อยู่อย่างต่อเนื่องโดยเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก
 

ทั้งนี้ คาดว่าในห้วงก่อน และหลังการโหวตเลือกนายกฯ จะมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจะมีกลุ่มบุคคลแฝงตัวในกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง เพื่อหาโอกาสสร้างสถานการณ์หรือแสดงสัญลักษณ์ที่ไม่สมควร

โดยเจ้าหน้าที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวจากนักกิจกรรมทางการเมืองในวันดังกล่าว กองบังคับการพิเศษ จึงมีความจำเป็นขอใช้พื้นที่โรงเรียนราชวินิต เพื่อเป็นที่พักกำลังพลจำนวน 170 นาย ในวันดังกล่าวจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างปลอดภัยและเรียบร้อย โรงเรียนราชวินิต จึงขอหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 1 วันในวันที่ 13 ก.ค. 2566

รร.ราชวินิต หยุดเรียน 13 ก.ค.นี้ หลังตำรวจใช้พื้นที่เตรียมกำลังพล ควบคุมม็อบ
 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์