วันพืชมงคล ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทางรวม 60 ด่าน ขึ้นทางด่วนฟรี 24 ชม.

วันพืชมงคล ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทางรวม 60 ด่าน ขึ้นทางด่วนฟรี 24 ชม.

'วันพืชมงคล' วันหยุดราชการประจำปี กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทางรวม 60 ด่าน ขึ้นทางด่วนฟรี 24 ชั่วโมงในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นี้

'วันพืชมงคล' วันหยุดราชการประจำปีในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทางรวม 60 ด่าน ขึ้นทางด่วนฟรี 24 ชั่วโมง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 (วันพืชมงคล) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด 

 

วันพืชมงคล ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทางรวม 60 ด่าน ขึ้นทางด่วนฟรี 24 ชม.