เลือกตั้ง 2566 วุ่น! ลุงวัย 67 โวยชื่อหาย - ชื่อผีโผล่ ผู้ว่าฯสั่งตรวจสอบด่วน

เลือกตั้ง 2566 วุ่น! ลุงวัย 67 โวยชื่อหาย - ชื่อผีโผล่ ผู้ว่าฯสั่งตรวจสอบด่วน

วุ่น! ลุงวัย 67 โวยชื่อหายหวิดอดเลือกตั้ง 2566 ซ้ำพบชื่อผีโผล่ในทะเบียนบ้าน 4 คน ผู้ว่าฯเต้นสั่งตรวจสอบด่วน โอละพ่อที่แท้จนท.ประจำหน่วยสะเพร่า

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. ของประเทศไทย 'เลือกตั้ง 2566' สำหรับจังหวัดนครพนมมีบรรยากาศการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคึกคักตั้งแต่ยังไม่เปิดหีบ เพราะมีประชาชนที่เดินทางมารอใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก

 

 

โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่ 11 เขตเลือกตั้งที่ 2 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม นางสาวอุบล ได้มานั่งรอคิวเป็นคนแรกในเวลา 07.20 น. กระทั่งใกล้เวลาเปิดหีบเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวแทนผู้มีสิทธิ 2 คน เข้าไปตรวจสอบหีบเลือกตั้งว่าด้านในมีอะไรหรือไม่ ก่อนจึงล็อคหีบพร้อมกรรมการเซ็นชื่อกำกับ และเมื่อหลังเคารพธงชาติ 08.00 น. ทุกคนที่มารอคิวล่วงหน้าก่อนเวลาประมาณ 20 คน ได้เสียสละให้นายแพทย์ที่เป็นผู้พิการเข้าไปใช้สิทธิก่อนเป็นคิวแรก ตามมาด้วยผู้สูงอายุที่เดินไม่ค่อยสะดวก จากนั้นจึงทยอยเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามลำดับ

 

ในหน่วยนี้ยังเป็นหน่วยที่นายวันชัย จันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เดินทางมาใช้สิทธิอีกด้วย โดยมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่ 210 ซึ่งระหว่างที่ท่านผู้ว่าฯเข้าคิวรออยู่นั้นก็ได้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ เข้าไปทำหน้าที่ในสภา

 

เลือกตั้ง 2566 วุ่น! ลุงวัย 67 โวยชื่อหาย - ชื่อผีโผล่ ผู้ว่าฯสั่งตรวจสอบด่วน

 

 

ขณะที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กำลังยืนตรวจสอบรายชื่ออยู่นั้น ได้มีชายคนหนึ่งทราบภายหลังคือ นายเชิดชาย อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 เทศบาลเมืองนครพนม ได้แหวกคนที่เข้าคิวมาแจ้งกับผู้ว่าฯ ว่า ตนมีชื่อเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งวัดโพธิ์ศรี หลังยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีชื่อของตน แต่กลับมีชื่อใครก็ไม่รู้โผล่มาถึง 4 คน จึงได้เดินทางมาตรวจสอบที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม บังเอิญพบผู้ว่าฯจึงแจ้งปัญหาดังกล่าวให้รับทราบ

 

เลือกตั้ง 2566 วุ่น! ลุงวัย 67 โวยชื่อหาย - ชื่อผีโผล่ ผู้ว่าฯสั่งตรวจสอบด่วน

 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จึงเรียกนายสมพล พงษ์พิพัฒน์ ผอ.กกต.นครพนม มารับเรื่องไปตรวจสอบและแก้ไขเป็นการด่วน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเช็ครายชื่อกับทะเบียนกลาง ปรากฏชื่อของ นายเชิดชาย มีสิทธิเลือกตั้งชัดเจน คาดอาจมีการผิดพลาดในการตรวจสอบรายชื่อที่หน้าหน่วยเลือกตั้งวัดโพธิ์ศรี จึงเดินทางไปตรวจสอบทันที ซึ่งผู้ว่าฯได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อของนายเชิดชายอีกครั้ง ปรากฏว่าในวัดโพธิ์ศรีมีอยู่ 2 หน่วยเลือก แต่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยไม่ตรวจสอบละเอียด กลับไปเปิดดูบัญชีรายชื่ออีกหน่วยจึงเกิดความผิดพลาดขึ้น ผู้ว่าฯจึงกล่าวตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยดังกล่าว พร้อมกำชับอย่าให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก

 

เลือกตั้ง 2566 วุ่น! ลุงวัย 67 โวยชื่อหาย - ชื่อผีโผล่ ผู้ว่าฯสั่งตรวจสอบด่วน

 

สำหรับในพื้นที่จังหวัดนครพนม กกต.นครพนม ได้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต มี ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 4 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 568,560 คน แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 141,991 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 270 หน่วยในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพง และอำเภอนาทม

 

เลือกตั้ง 2566 วุ่น! ลุงวัย 67 โวยชื่อหาย - ชื่อผีโผล่ ผู้ว่าฯสั่งตรวจสอบด่วน

 

เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 141,327 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 268 หน่วย ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะเขตเทศบาล) ตำบลท่าค้อ ตำบลนาราชควาย ตำบลหนองญาติ และตำบลอาจสามารถ

 

เลือกตั้ง 2566 วุ่น! ลุงวัย 67 โวยชื่อหาย - ชื่อผีโผล่ ผู้ว่าฯสั่งตรวจสอบด่วน

 

เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 142,041 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 273 หน่วย ในพื้นที่อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอเมืองนครพนม เฉพาะตำบลขามเฒ่า ตำบลคำเตย ตำบลนาทราย ตำบลดงขวาง ตำบลบ้านกลาง และตำบลโพธิ์ตาก และเขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 143,201 คน

 

มีหน่วยเลือกตั้ง 289 หน่วย ในพื้นที่อำเภอปลาปาก อำเภอวังยาง และอำเภอเมืองนครพนม เฉพาะตำบลกุรุคุ ตำบลบ้านผึ้ง และตำบลวังตามัว

 

โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 13 คน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 10 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 14 คน และเขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน

 

เลือกตั้ง 2566 วุ่น! ลุงวัย 67 โวยชื่อหาย - ชื่อผีโผล่ ผู้ว่าฯสั่งตรวจสอบด่วน

 

ข่าว พงศ์สุคนธ์ คุณธรรมมงคล จ.นครพนม