'สงกรานต์ 2566' คพ. เตือน 22 แหล่งน้ำ ห้ามใช้เล่นสงกรานต์

'สงกรานต์ 2566' คพ. เตือน 22 แหล่งน้ำ ห้ามใช้เล่นสงกรานต์

"พรศักดิ์ ภู่อิ่ม" รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เตือน 22 แหล่งน้ำทั่วไทย ห้ามใช้น้ำเล่นสงกรานต์ พบแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มเกินมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งทั่วประเทศช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.นี้ ภาพรวมคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 4% (3 แหล่งน้ำ) เกณฑ์ดี 52% (35 แหล่งน้ำ) เกณฑ์พอใช้ร้อยละ 31 (21 แหล่งน้ำ) เกณฑ์เสื่อมโทรม 13% (9 แหล่งน้ำ)

ทั้งนี้ คุณภาพน้ำแหล่งน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะนำมาเล่นสงกรานต์ได้ ส่วนแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณปลายน้ำ ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านชุมชนเมือง แหล่งอุตสาหกรรมและการปศุสัตว์

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า จากการประเมินผลคุณภาพน้ำช่วงเดือนม.ค.- มี.ค.นี้ โดยพิจารณาจากจุดตรวจวัดที่มีค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) มากกว่า 4,000 MPN/100 มิลลิลิตร พบ

พื้นที่แหล่งน้ำที่ไม่ควรสัมผัสน้ำโดยตรงหรือไม่ควรใช้น้ำในการเล่นสงกรานต์ 22 จุดดังนี้

 1. แม่น้ำเจ้าพระยา (กทม. และ อ.บางกรวย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)
 2. แม่น้ำน่าน (อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร)
 3. แม่น้ำยม (อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย)
 4. แม่น้ำท่าจีน (อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อ.สามพราน จ.นครปฐม และ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี)
 5. แม่น้ำวัง (อ.เมือง จ.ลำปาง)
 6. แม่น้ำลำปาว (อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์)
 7. แม่น้ำสงคราม (อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร)
 8. แม่น้ำแม่กลอง (อ.เมือง อ.โพธาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 9. แม่น้ำตาปี (อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)
 10. แม่น้ำป่าสัก (อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา)
 11. แม่น้ำปากพนัง (อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช)
 12. แม่น้ำลพบุรี (อ.เมือง จ.สิงห์บุรี)
 13. แม่น้ำเพชรบุรี (อ.เมือง จ.เพชรบุรี)
 14. แม่น้ำจันทบุรี (อ.เมือง จ.จันทบุรี)
 15. แม่น้ำชุมพร (อ.เมือง จ.ชุมพร)
 16. แม่น้ำระยอง (อ.เมือง จ.ระยอง)
 17. แม่น้ำปัตตานี (อ.เมือง จ.ปัตตานี)
 18. แม่น้ำพังราด (อ.นายายอาม จ.จันทบุรี)
 19. กว๊านพะเยา (หน้าสถานีประมงน้ำจืด เมือง จ.พะเยา)
 20. แม่น้ำกวง (อ.เมือง จ.ลำพูน)
 21. บึงราชนก (อ.เมือง จ.พิจิตร)
 22. แม่น้ำปิง (อ.เมือง จ.ตาก)

นายพรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดท่องเที่ยวทั่วประเทศที่ คพ.ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนก.พ.-มี.ค.นี้ จำนวน 77 หาด แบ่งออกเป็นชายฝั่งตะวันออกจำนวน 13 หาด อ่าวไทยตอนในจำนวน 14 หาด อ่าวไทยฝั่งตะวันตกจำนวน 15 หาด และชายฝั่งอันดามันจำนวน 35 หาด

ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล สามารถทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำได้ตามปกติ และจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ ประจำปี 2565 พบว่า

 

10 อันดับ ชายหาดที่มีคุณภาพน้ำทะเลดีที่สุด

 1. หาดทุ่งวัวแล่น จ.ชุมพร มีผลเกณฑ์คุณภาพน้ำทะเลอยู่ในระดับดีมาก
 2. หาดริ้น เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
 3. หาดบางเบน จ.ระนอง
 4. หาดไก่แบ้ เกาะช้าง จ.ตราด
 5. หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง
 6. หาดเฉวงน้อย เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 7. หาดหินงาม จ.นครศรีธรรมราช
 8. หาดปากบารา จ.สตูล
 9. หาดชาญดำริ จ.ระนอง
 10. หาดปากเกาะ เกาะคอเขา จ.พังงา ผลเกณฑ์คุณภาพน้ำทะเลอยู่ในระดับดี

 

สำหรับน้ำที่เหมาะสม สำหรับนำมาใช้เล่นน้ำสงกรานต์ ควรเป็นน้ำที่สะอาดไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือ การเล่นน้ำไม่ควรใช้น้ำสกปรก เนื่องจากน้ำดังกล่าวจะปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรียและพยาธิ รวมถึงสารเคมีที่เป็นพิษ หากเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ควรมีการสังเกตสภาพทั่วไปของแหล่งน้ำ ได้แก่ กลิ่น คราบน้ำมัน เศษอาหาร ขยะ หรือสิ่งเน่าเสียและสภาพแวดล้อม