'สงกรานต์ 2566' เคาะวันหยุดชดเชย เตรียมหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน

'สงกรานต์ 2566' เคาะวันหยุดชดเชย เตรียมหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน

ครม.อนุมัติวันที่ 17 เมษายน 2566 เป็นวันหยุดชดเชย สงกรานต์ 2566 ส่งผลให้จะมีวันหยุดราชการต่อเนื่องรวมทั้งหมด 5 วัน

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม.อนุมัติวันที่ 17 เมษายน 2566 เป็นวันหยุดชดเชย สงกรานต์ 2566 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง

คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2566 โดยจะชดเชยวันสงกรานต์ (เสาร์ที่ 15 เมษายน 2566) ซึ่งหมายความว่าช่วงสงกรานต์เดือนเมษายน 2566 จะมีวันหยุดราชการต่อเนื่องรวมทั้งหมด 5 วัน คือตั้งแต่ 13-17 เมษายน 2566 นั่นเอง

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ หรือโทร 02-618-2323

สรุปวันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2566

 • 6 เมษายน 2566 วันจักรี
 • 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชยสงกรานต์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สรุปวันหยุดธนาคาร เดือนเมษายน 2566

 • 6 เมษายน 2566 วันจักรี
 • 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

สรุปวันพระเดือนเมษายน 2566

 • วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ "วันสงกรานต์"
 • วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ

 

'สงกรานต์ 2566' เคาะวันหยุดชดเชย เตรียมหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม