‘สงกรานต์ 2566’ เปิดปฏิทินวันที่ 13-14-15 เมษายน คือวันสำคัญอะไรบ้าง?

‘สงกรานต์ 2566’ เปิดปฏิทินวันที่ 13-14-15 เมษายน คือวันสำคัญอะไรบ้าง?

เปิดปฏิทิน “สงกรานต์ 2566” วันที่ 13-14-15 เมษายน คือวันสำคัญอะไรบ้าง รวมถึงรู้จักประเพณี “วันไหลสงกรานต์” ที่มีจัดขึ้นเฉพาะในบางพื้นที่ในไทยเท่านั้น แล้ววันไหลตรงกับวันที่เท่าไร?

สงกรานต์ 2566 คึกคักแน่นอน! หลังจากซบเซาจากโควิด-19 ไปหลายปี โดยปีนี้ภาครัฐไฟเขียวจัด “เทศกาลสงกรานต์” ยิ่งใหญ่อลังการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วไทย ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยถึงแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ว่าประกอบด้วย 9 แนวทางสำคัญ ดังนี้

 • ให้ร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์ มุ่งเน้นสืบสานคุณค่าประเพณีอันดีงาม สู่การรับรู้ของชาวต่างชาติ
 • ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยผ่านประเพณีสงกรานต์อย่างเหมาะสม
 • รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป ขอพรผู้สูงอายุ ทำความสะอาดบ้านเรือน วัด ทำบุญตักบาตร  
 • รณรงค์ให้แต่งกายด้วยใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น ชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์
 • สนับสนุนศิลปินพื้นบ้านในการจัดกิจกรรม การละเล่น และการแสดงทางวัฒนธรรมในเทศกาลสงกรานต์ 2566
 • เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านความปลอดภัย และรักษามาตรการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • ขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
 • การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม 608 (กลุ่มเสี่ยง) ให้รักษามาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของ COVID-19
 • ส่งเสริมภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีสงกรานต์ระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสที่สงกรานต์ในประเทศไทย เข้าสู่การพิจารณาเป็นมรดกโลกของยูเนสโก 

‘สงกรานต์ 2566’ เปิดปฏิทินวันที่ 13-14-15 เมษายน คือวันสำคัญอะไรบ้าง?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ​: 

แต่ก่อนจะถึงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ลองมาทบทวนกันสักนิดว่าวันสำคัญในช่วงสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13-14-15 เมษายน 2566 ประกอบไปด้วยวันอะไรบ้าง และแต่ละวันมีความสำคัญอย่างไร?

 

13 เมษายน "วันผู้สูงอายุ" พร้อมสัญลักษณ์ "ดอกลำดวน"

ปฏิทินยุคปัจจุบันกำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี และนับเป็นวันหยุดราชการ แต่หลายคนอาจจะหลงลืมว่าวันสงกรานต์แต่ละวันมีความสำคัญซ่อนอยู่ 

เริ่มจากวันที่ 13 เมษายน นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์วันแรกแล้ว ยังถือเป็นวันผู้สูงอายุด้วย โดยเริ่มมีขึ้นในสมัยรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยมีการกำหนด "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่บุพการี ผู้อาวุโส หรือผู้ใหญ่ในชุมชนที่เคยทำคุณประโยชน์แก่สังคม

‘สงกรานต์ 2566’ เปิดปฏิทินวันที่ 13-14-15 เมษายน คือวันสำคัญอะไรบ้าง?

ต้นกำเนิดเริ่มมาจากในสมัยนั้นได้มีการกำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยได้มอบให้ "กรมประชาสงเคราะห์" จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราขึ้นในปี 2496 เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เดือดร้อน ประสบปัญหาในการทำมาหากินและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ต่อมาในสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็มีการสานต่อความสำคัญของ "วันผู้สูงอายุ" โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ และได้เลือก "ดอกลำดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืนยาว

 

14 เมษายน "วันครอบครัว" วันรวมญาติปีใหม่ไทย

ถัดมาคือวันที่ 14 เมษายน รัฐบาลกำหนดให้เป็น “วันครอบครัว” ของทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันครอบครัว และใช้เวลาว่างในวันหยุดยาวช่วงเทศกาล "สงกรานต์" ให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว

‘สงกรานต์ 2566’ เปิดปฏิทินวันที่ 13-14-15 เมษายน คือวันสำคัญอะไรบ้าง?

อีกทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้เดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อรวมญาติ พบปะครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความอบอุ่น และความสุขของครอบครัวตามประเพณีไทย

สำหรับที่มาของ “วันครอบครัว” นั้น เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสนอมติโดยคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและอนุมัติให้ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสเดินทางกลับภูมิลำเนาได้โดยสะดวก

 

15 เมษายน “วันเถลิงศก” หรือวันเปลี่ยนศักราชใหม่

ตามปกติในทุกๆ ปี วันที่ 15 เมษายน ถือเป็นวันเถลิงศกหรือวันขึ้นปีใหม่ไทย แต่หากดูตามการคำนวณวัน-เวลาแบบเป๊ะๆ ตามปฏิทินทางจันทรคติในตำราโบราณ (ซึ่งจะทำการคำนวณใหม่ทุกๆ ปี) ปรากฏว่าสงกรานต์ปีนี้ วันเถลิงศกตรงกับวันที่ 16 เมษายน 2566 ณ เวลา 20 นาฬิกา 12 นาที 24 วินาที ซึ่งถือเป็นวันเปลี่ยนศักราชใหม่นั่นเอง

 

"วันไหลสงกรานต์" จัดขึ้นบางจังหวัดเท่านั้น ตรงกับวันไหนบ้าง?

อย่างไรก็ตาม หากดูตามปฏิทินยุคปัจจุบัน ปกติแล้วส่วนใหญ่เกือบทุกพื้นที่ทั่วไทยจะจัดงานเทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13-14-15 เมษายน แต่ในบางพื้นที่ บางจังหวัด ไม่ได้จัดงานเทศกาลสงกรานต์ตรงกับทั้งสามวันดังกล่าว แต่จะมีประเพณีสงกรานต์ในช่วงเวลาที่ถัดออกไปอีก (ส่วนใหญ่พบได้ในภาคตะวันออกและภาคกลางบางพื้นที่) โดยเรียกกันว่า “วันไหลสงกรานต์” ได้แก่

 • 16-23 เมษายน “วันไหลสงกรานต์ จ.ชลบุรี”

จังหวัดชลบุรี จะมีการจัดงานวันไหลสงกรานต์ในช่วงวันที่ 16-23 เมษายน ไล่เรียงกันไปตามแต่ละพื้นที่ โดยจะแบ่งตามวันที่แตกต่างกันไป เช่น วันที่ 16-17 เมษายน ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน, วันที่ 18-19 เมษายน ประเพณีวันไหลนาเกลือพัทยา, วันที่ 19-21 เมษายน ประเพณีกองข้าว สงกรานต์ศรีราชา, วันที่ 21-23 เมษายน ประเพณีวันไหลสงกรานต์บ้านบึง

 • 16-29 เมษายน “วันไหลสงกรานต์ จ.ระยอง”

จังหวัดระยอง ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกที่มีประเพณีวันไหลสงกรานต์เช่นกัน โดยจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 16-29 เมษายน ไล่เรียงกันไปตามแต่ละพื้นที่ ได้แก่ วันที่ 16 เมษายน วันไหลสงกรานต์บ้านเพ, วันที่ 17 เมษายน วันไหลสงกรานต์ปลวกแดง บ้านฉาง, วันที่ 18 เมษายน วันไหลสงกรานต์นิคมพัฒนา, วันที่ 19 เมษายน วันไหลสงกรานต์ห้วยโป่ง, วันที่ 21 เมษายน วันไหลสงกรานต์มาบตาพุด บ้านค่าย, วันที่ 29 เมษายน วันไหลสงกรานต์ปากน้ำระยอง

‘สงกรานต์ 2566’ เปิดปฏิทินวันที่ 13-14-15 เมษายน คือวันสำคัญอะไรบ้าง?

 • 22-24 เมษายน “วันไหลสงกรานต์ จ.สมุทรปราการ”

เมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ชุมชนคนมอญเก่าแก่อาศัยอยู่ ซึ่งเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่นี้จะมีประเพณีสงกรานต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากพื้นที่อื่น และกำหนดจัดงานวันสงกรานต์ก็แตกต่างจากพื้นที่ส่วนใหญ่ด้วย นั่นคือ จัดขึ้นช่วงวันที่ 22-24 เมษายน หรือช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นหลัก

ทั้งนี้ เทศกาล “สงกรานต์” เป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่และถูกสืบทอดกันมานานตั้งแต่โบราณ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยมีประเพณีวันสงกรานต์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าฯ ให้ตราขึ้นในกฎมณเฑียรบาล รวมถึงมีบันทึกเกี่ยวกับ "พระราชพิธีเผด็จศก" ซึ่งเป็นพิธีการเกี่ยวกับการตัดจากปีเก่าและการขึ้นสู่ปีใหม่ 

ในยุคสมัยนั้นคนไทยโบราณจะถือเอาวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย ซึ่งจะตรงในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ แต่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนมากำหนดใหม่ โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ผ่านมาจนถึงยุคสมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2483) ได้เปลี่ยนวันปีใหม่ให้เป็นสากล จึงได้ประกาศให้วันที่ 1 มกราคมเป็นวันปีใหม่นับแต่นั้นมา

--------------------

อ้างอิง: silpa-magdmc.tv, หอสมุดกลาง ม.รามคำแหงสงกรานต์ในประเทศไทย