'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' ผ่านแอปฯ Smart Vote เช็กขั้นตอนได้ที่นี่

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' ผ่านแอปฯ Smart Vote เช็กขั้นตอนได้ที่นี่

กกต. เผยขั้นตอน 'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' นอกเขตเลือกตั้ง - นอกราชอาณาจักร ผ่านแอปพลิเคชัน 'Smart Vote' เช็กเลยที่นี่

'เลือกตั้ง 2566' สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เผยขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ผ่านแอปพลิเคชัน 'Smart Vote'

 

 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร โดยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน 'Smart Vote' iOS (คลิก) / Android (คลิก) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 'นอกเขตเลือกตั้ง' (คลิก)

 

1. เลือกเมนู 'การเลือกตั้ง ส.ส.' เลือกเมนู 'วิธีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง'

2. เลือกเมนู 'นอกเขตเลือกตั้ง' เลือกเมนู 'ลงทะเบียนออนไลน์' เลือกเมนู 'การลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต (dopa.go.th)'

 

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' ผ่านแอปฯ Smart Vote เช็กขั้นตอนได้ที่นี่

 

3. เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เลขประจำตัวประชาชน , ชื่อ-นามสกุล , วันเดือนปีเกิด , หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน , เลขรหัสประจำบ้าน (11 หลัก) จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูล

4. ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลชื่อ-นามสกุล จังหวัดที่มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ จากนั้นเลือกจังหวัดที่ต้องการใช้สิทธิ และสถานที่ที่สะดวกไปใช้สิทธิ เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึกข้อมูล

5. กดยืนยันการลงทะเบียน

 

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' ผ่านแอปฯ Smart Vote เช็กขั้นตอนได้ที่นี่

 

6. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนให้พิมพ์หรือบันทึกไฟล์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

 

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' ผ่านแอปฯ Smart Vote เช็กขั้นตอนได้ที่นี่

 

 

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 'นอกราชอาณาจักร' (คลิก)

 

1. เลือกเมนู 'นอกราชอาณาจักร' เลือกเมนู 'ลงทะเบียนออนไลน์' เลือกเมนู 'ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร'

2. เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เลขประจำตัวประชาชน , เลขรหัสกำกับบัตร , ชื่อ-นามสกุล , วันเดือนปีเกิด , หมายเลขหนังสือเดินทาง จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูล

 

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' ผ่านแอปฯ Smart Vote เช็กขั้นตอนได้ที่นี่


3. เข้าสู่หน้าลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ลงทะเบียน ระบุข้อมูลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้เรียบร้อย

4. กดที่ปุ่ม 'ตกลง' ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล กด 'ใช่' เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลและจะเข้าสู่หน้าพิมพ์เอกสาร หรือ 'ไม่' เพื่อปิดหน้าต่างการยืนยัน

 

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' ผ่านแอปฯ Smart Vote เช็กขั้นตอนได้ที่นี่

 

5. เข้าสู่หน้าพิมพ์เอกสาร สามารถกดปุ่ม 'พิมพ์เอกสาร' เพื่อพิมพ์เอกสาร PDF คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง/ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและขอกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย

 

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' ผ่านแอปฯ Smart Vote เช็กขั้นตอนได้ที่นี่

 

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 'Smart Vote' สำหรับระบบ iOS และ Android ได้ดังนี้

 

  • ดาวน์โหลดแอปฯ 'Smart Vote' สำหรับ iOS (คลิก)
  • ดาวน์โหลดแอปฯ 'Smart Vote' สำหรับ Android (คลิก)

 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444