'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' นอกเขตเลือกตั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ เช็กเลย!

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' นอกเขตเลือกตั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ เช็กเลย!

'เลือกตั้ง 2566' กกต. เปิดขั้นตอนการ 'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' นอกเขตเลือกตั้ง - นอกราชอาณาจักร ผ่านทางเว็บไซต์ เช็กเลยที่นี่

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์) https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 - 9 เมษายน 2566

 

 

โดยผู้ที่ประสงค์ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ หรือทางแอปพลิเคชัน Smart Vote ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน โดยเปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 นี้เท่านั้น

 

ขั้นตอน ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง มีดังนี้

 

1. เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน และกดปุ่มตรวจสอบข้อมูล

 

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' นอกเขตเลือกตั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ เช็กเลย!


2. หากข้อมูลถูกต้องจะพบข้อมูลการใช้สิทธิของผู้ลงทะเบียน

 

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' นอกเขตเลือกตั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ เช็กเลย!

 

 

3. เลือกจังหวัดที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง

 

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' นอกเขตเลือกตั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ เช็กเลย!

 

4. เลือกสถานที่ที่ต้องการไปใช้สิทธิ จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล

 

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' นอกเขตเลือกตั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ เช็กเลย!

 

5. กดยืนยันการลงทะเบียน

 

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' นอกเขตเลือกตั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ เช็กเลย!

 

6. พิมพ์หรือบันทึกไฟล์แบบตอบรับเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566' นอกเขตเลือกตั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ เช็กเลย!

 

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง