กปน. ชวน 'ปิดไฟ 1 ชั่วโมง' ลดโลกร้อน 25 มีนาคม 2566 เช็กเลยช่วงเวลาไหน?

กปน. ชวน 'ปิดไฟ 1 ชั่วโมง' ลดโลกร้อน 25 มีนาคม 2566 เช็กเลยช่วงเวลาไหน?

การประปานครหลวง (กปน.) ชวนประชาชนร่วม 'ปิดไฟ 1 ชั่วโมง' เพื่อช่วย 'ลดโลกร้อน' วันที่ 25 มีนาคม 2566 นี้ เช็กเลยช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหน

การประปานครหลวง (กปน.) เชิญชวนประชาชนร่วม 'ปิดไฟ 1 ชั่วโมง' เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023) ในวันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 20.30 น. - 21.30 น.

 

 

Earth Hour เป็นโครงการร่วมมือระดับนานาชาติ รณรงค์ให้ปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้คนหันมาตระหนักถึงปัญหา 'ภาวะโลกร้อน' มากขึ้น ซึ่งหลังจากการ 'ปิดไฟ' เป็นเวลา 60 นาที จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง เท่ากับลดจำนวนรถยนต์ในถนนไปถึง 48,000 คัน หรือช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ

 

Earth Hour จะไม่ประสบความสำเร็จแค่ภายใน 1 ชั่วโมงเท่านั้น แต่เป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกของผู้คนในสังคมให้หันมาใส่ใจการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งที่สำคัญมากกว่าการ 'ปิดไฟ 1 ชั่วโมง' คือ การที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

กปน. ชวน 'ปิดไฟ 1 ชั่วโมง' ลดโลกร้อน 25 มีนาคม 2566 เช็กเลยช่วงเวลาไหน?

 

 

ขณะที่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ชวนคนกรุงร่วม 'ปิดไฟ 1 ชั่วโมง' พร้อมเมืองใหญ่ทั่วโลก 25 มีนาคม 2566 นี้ โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญต่อปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก จึงได้รณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการคือ 'ปิดไฟ 1 ชั่วโมง' เพื่อลดโลกร้อน

 

ซึ่งได้ร่วมกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wild Fund for Nature) หรือ WWF ประเทศไทย และภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน รณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าวด้วยการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน ลดการใช้พลังงาน และ 'ปิดไฟที่ไม่จำเป็น' เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกับเมืองต่างๆ กว่า 7,000 เมือง 190 ประเทศทั่วโลก ในวันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 20.30 - 21.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) หรือวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ของทุกปีนั่นเอง

 

กปน. ชวน 'ปิดไฟ 1 ชั่วโมง' ลดโลกร้อน 25 มีนาคม 2566 เช็กเลยช่วงเวลาไหน?

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์