ประกาศ 23 มี.ค. เป็นวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444

ประกาศ 23 มี.ค. เป็นวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444

สำนักจุฬาราชมนตรี เผยแพร่ ประกาศแจ้งวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เป็นวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444

สำนักจุฬาราชมนตรี เผยแพร่ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444

ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่า มีผู้เห็นดวงจันทร์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

ประกาศ 23 มี.ค. เป็นวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444