กรมสรรพากร ให้ยื่นรายการภาษีผ่านการสแกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ จริงหรือ?

กรมสรรพากร ให้ยื่นรายการภาษีผ่านการสแกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ จริงหรือ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า กรมสรรพากรให้ยื่นรายการภาษีผ่านการสแกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรมสรรพากรให้ยื่นรายการภาษีผ่านการสแกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง
 

 

ขณะนี้กรมสรรพากร ได้ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งเตือนการยื่นแบบ ฯ ภ.ง.ด. 90 ปีภาษี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีเงินได้ทราบหน้าที่ทางภาษีอากร และกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ โดยผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบฯ ได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ยื่นแบบกระดาษ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

2. ยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-filing ได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566

โดยลักษณะจดหมายแจ้งเตือนฯ ของกรมสรรพากร จะมีรูปสัญลักษณ์พระอุเทนทราธิราช ดีดพิณสีฟ้าอยู่ที่ด้านบนกึ่งกลางหน้ากระดาษ และมี QR Code สำหรับการยื่นแบบฯ ออนไลน์ e-filing อยู่ด้านขวาในกรอบสี่เหลี่ยม หากท่านได้รับจดหมายแจ้งเตือน จากกรมสรรพากร ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 

 

1. โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในจดหมาย

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้าน

3. ยื่นแบบฯ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยการพิมพ์ลิงก์เว็บไซต์  หรือสแกน QR Code

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสรรพากร สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ หรือเพจเฟซบุ๊ก กรมสรรพากร : The Revenue Department หรือโทร 1161

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง