กรมอุทยานฯ ประกาศปิด-คุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป้องกันไฟป่า 89 แห่ง จริงหรือ?

กรมอุทยานฯ ประกาศปิด-คุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป้องกันไฟป่า 89 แห่ง จริงหรือ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดและควบคุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อป้องกันภัยจากไฟป่า 89 แห่ง จริงหรือ?

ตามที่มีข้อมูลปรากฏเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมอุทยานฯ ประกาศปิดและควบคุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อป้องกันภัยจากไฟป่า 89 แห่ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาประกาศปิดและควบคุม พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า) เพื่อป้องกัน "ภัยพิบัติจากปไฟป่า" จำนวน 89 แห่ง ภายหลังที่ไฟป่าวิกฤต โดยทั้ง 89 แห่ง มีดังนี้

1. สบอ.3 (บ้านโป่ง) จำนวน 6 แห่ง
2. สบอ.11 (พิษณุโลก) จำนวน 6 แห่ง
3. สบอ.12 (นครสวรรค์) จำนวน 5 แห่ง
4. สบอ.13 (แพร่) จำนวน 5 แห่ง
5. สบอ.13 สาขาลำปาง จำนวน 7 แห่ง
6. สบอ.14 (ตาก) จำนวน 11 แห่ง
7. สบอ.15 (เชียงราย) จำนวน 10 แห่ง
8. สบอ.16 (เชียงใหม่) จำนวน 18 แห่ง
9. สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง จำนวน 21 แห่ง

โดยแบ่งเป็น
1. อุทยานแห่งชาติ จำนวน 44 แห่ง
2. เตรียมการอุทยานแห่งชาติ จำนวน 9 แห่ง
3. วนอุทยาน จำนวน 11 แห่ง
4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 22 แห่ง
5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 3 แห่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่นี่ หรือโทร. 0 – 2561 – 0777