กรมอุทยานฯ สั่งเฝ้าระวังและดับไฟป่า 24 ชม. ภาคเหนือ กลาง อีสาน

กรมอุทยานฯ สั่งเฝ้าระวังและดับไฟป่า 24 ชม. ภาคเหนือ กลาง อีสาน

กรมอุทยานฯ ระดมทุกหน่วยในพื้นที่ "เหนือ-กลาง-อีสาน" ควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน กำชับพื้นที่รอยต่อเขตจังหวัด-เขตป่าอนุรักษ์ ประสานงานกันให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ ห้ามเกี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (รรท.ออส.) สั่งการด่วน ระดมทรัพยากรและสรรพกำลังทุกหน่วยงานในพื้นที่เข้าสนับสนุนการควบคุมไฟป่า  เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความรุนแรง พร้อมทั้งให้จัดตั้งห้องควบคุมสถานการณ์ (War room) ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อช่วยบัญชาการและเชื่อมต่อกับ War room ของจังหวัด ตลอด 24 ชม.ขณะที่มีปฏิบัติการควบคุมและดับไฟป่า โดยให้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (ผอ.สบอ.) ทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง กำกับช่วยเหลือและสนับสนุนในทุกช่องทาง ด้วยทรัพยากรและสรรพกำลังที่มีอยู่

กรมอุทยานฯ สั่งเฝ้าระวังและดับไฟป่า 24 ชม. ภาคเหนือ กลาง อีสาน

สำหรับในพื้นที่รอยต่อเขตจังหวัดหรือเขตป่าอนุรักษ์ ให้ ผอ.สบอ.ที่เกี่ยวข้องสื่อสารประสานงานกันให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติโดยไม่เกี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ ทั้งนี้ มอบสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (สปฟ.) ติดตามสนับสนุนในภาพรวมอย่างใกล้ชิด พื้นที่ที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานรับผิดชอบให้เร่งสนับสนุนและรายงาน รรท.ออส. โดยทันที พร้อมกับส่งข้อสั่งการดังกล่าวนี้ให้ทุกหน่วยได้รับปฏิบัติโดยด่วนที่สุด

กรมอุทยานฯ สั่งเฝ้าระวังและดับไฟป่า 24 ชม. ภาคเหนือ กลาง อีสาน กรมอุทยานฯ สั่งเฝ้าระวังและดับไฟป่า 24 ชม. ภาคเหนือ กลาง อีสาน