รฟท. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ D-Ticket ชั่วคราว 23 ก.พ. นี้

รฟท. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ D-Ticket ชั่วคราว 23 ก.พ. นี้

รฟท.ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารผ่าน D-Ticket ชั่วคราว ในเช้าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00:30 น. - 02:30 น.

การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งปิดปรับปรุงระบบ การจำหน่าย และจองตั๋วโดยสาร ทางระบบ D-Ticket เป็นการชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00.30 – 02.30 น. 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ซึ่งจะส่งผลให้ช่องทาง และ บริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ ได้แก่ การจำหน่าย และ จองตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทุกแห่ง เว็บไซต์ D-Ticket และแอพพลิเคชัน D-Ticket 

รฟท. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ D-Ticket ชั่วคราว 23 ก.พ. นี้ รฟท. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ D-Ticket ชั่วคราว 23 ก.พ. นี้