"แผ่นดินไหว" ขนาด 2.4 ความลึก 4 กิโลเมตร ที่ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่

"แผ่นดินไหว" ขนาด 2.4 ความลึก 4 กิโลเมตร ที่ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่

ระทึก "แผ่นดินไหว" ขนาด 2.4 ความลึก 4 กิโลเมตร บริเวณตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. รายงานว่า วันนี้ (26 มกราคม 2566) เมื่อเวลา 08.02 น. เกิด "แผ่นดินไหว" ขนาด 2.4 ความลึก 4 กิโลเมตร บริเวณตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 

 

เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผลกระทบจากพื้นที่ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

 

 

"แผ่นดินไหว" ขนาด 2.4 ความลึก 4 กิโลเมตร ที่ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่

 

ที่มา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM