ตัวเลขประชากรทั่วไทยปี 2565 เทียบ 3 ปีลดลง 4.6 แสนคน เช็กจังหวัดมากสุด น้อยสุด

ตัวเลขประชากรทั่วไทยปี 2565 เทียบ 3 ปีลดลง 4.6 แสนคน เช็กจังหวัดมากสุด น้อยสุด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจาก สำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนประชากรทั่วไทยหรือราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจาก สำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนประชากรทั่วไทยหรือราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 66,090,475 คน (รวมทั้งสัญชาติไทยและไม่ได้รับสัญชาติไทย) ซึ่งเมื่อเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนประชากรลดลง 468,460 คน อ้างอิงจากเว็บไซต์ ศธ.360​ องศา

โดย กรุงเทพมหานคร ครองแชมป์มีจำนวนราษฎรมากที่สุด คือ 5,494,932 คน ส่วนจังหวัดที่มีราษฎรน้อยที่สุด คือ จ.สมุทรสงคราม 189,453 คน

นอกจาก กรุงเทพมหานคร แล้ว อีก 5 จังหวัดที่มีจำนวนราษฎรสูงสุด ดังนี้

1.นครราชสีมา 2,630,058 คน

2.อุบลราชธานี 1,869,806 คน

3.เชียงใหม่ 1,792,474 คน 

4.ขอนแก่น 1,784,641 คน 

5.ชลบุรี 1,594,758 คน

 

ตัวเลขประชากรทั่วไทยปี 2565 เทียบ 3 ปีลดลง 4.6 แสนคน เช็กจังหวัดมากสุด น้อยสุด

 

ตัวเลขประชากรทั่วไทยปี 2565 เทียบ 3 ปีลดลง 4.6 แสนคน เช็กจังหวัดมากสุด น้อยสุด

 

ตัวเลขประชากรทั่วไทยปี 2565 เทียบ 3 ปีลดลง 4.6 แสนคน เช็กจังหวัดมากสุด น้อยสุด