ห้วงตรุษจีน นทท.ต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวเบตงคึกคัก ยอดจองห้องพักยาว

ห้วงตรุษจีน นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเบตงคึกคัก ยอดจองห้องพักยาว วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง นักท่องเที่ยวเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน อ.เบตง จ.ยะลา กันอย่างคึกคัก ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเดินทางมาเป็นกรุ๊ฟทัวร์ด้วยรถบัส รถตู้โดยสารและรถยนต์ส่วนตัว โดยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของอ.เบตงและไปพบญาติก่อนเดินทางกลับและจับจ่ายซื้อของ ทั้งของกินและของฝาก ร้านค้าในย่านใจกลางเมืองเบตงทำให้บรรยากาศกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยทางกรุ๊ฟทัวร์มาเลเซียได้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวใน อ.เบตง โดยประสานไกด์นำเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียให้เข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้มีชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาที่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากทำให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม มียอดจองถึงอาทิตย์หน้า
 

โดยวันนี้ ที่วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ได้เข้ามาทำพิธีกันแบบครอบครัว และเครือญาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญในช่วงปีใหม่จีน รวมทั้งขอพรให้เศรษฐกิจดี ค้าขายรุ่งเรือง ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข และให้เกิดสันติสุขในทุกพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย พร้อมกับการสืบสานประเพณีปฏิบัติช่วงตรุษจีน

ขณะเดียวกัน ร้านอาหารเช้ามีลูกค้าชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าไปอุดหนุนกันแน่นร้าน ทำให้ในช่วงนี้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับหลังจากที่มีการเปิดประเทศไปแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย