ชาวนาเช็ก ยังไม่ได้ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ที่นี่มีคำตอบ

ชาวนาเช็ก ยังไม่ได้ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ที่นี่มีคำตอบ

ชาวนาตรวจสอบ ใครยังไม่ได้ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ประกันรายได้ข้าว65/66 ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำตอบ

ติดตามความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2555/2566 หรือ ประกันรายได้ข้าว65/66 ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทำการโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีชาวนาใน งวดที่ 12 และงวดที่ 1 - 11 (เพิ่มเติม) เป็นเงินกว่า 41.18 ล้านบาท และมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 20,720 ครัวเรือน กรณีเกษตรกรบางรายยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ หรือ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" นั้น

ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไขข้อสงสัย กรณีดังกล่าวที่เป็นคำถามที่พบบ่อยประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 ดังนี้

แก้ไขตกหล่นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ได้เลย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คำตอบว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ "เงินประกันราคาข้าว" ซึ่งชาวนาบางรายยังคงติดตามความคืบหน้า เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แม้ว่ากรมการค้าภายใน จะออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์ กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 มาถึงงวดที่ 8 แล้ว แต่ทำไมยังไม่ได้เงิน จะทำอย่างไร

"เงินประกันรายได้เกษตรกร" ไม่เข้าบัญชี เกิดจากอะไร

  • บัญชีไม่เคลื่อนไหว ให้ติดต่อธนาคาร
  • เปิดบัญชี อาจจะมีปัญหาซ้ำซ้อน
  • เจ้าของบัญชีไม่ยินยันบัญชีเดิม

ระบบการประมวลผลหาบัญชีเงินฝากของเกษตรกร จะเลือกบัญชีเงินฝากที่ใช้สำหรับโอนเงินให้เกษตรกรตามลำดับ ดังนี้

 

กรณี "ไม่ได้รับเงินเยียวยา"

ให้เกษตรกรติดต่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาใกล้บ้านโดยด่วน และตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขั้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน ว่าให้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่เพื่อเร่งแก้ไขต่อไป

 

ชาวนาเช็ก ยังไม่ได้ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ที่นี่มีคำตอบ

 

ตรวจสอบสถานะขั้นตอน - ช่องทางตรวจสอบเงิน ดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์  (คลิกที่นี่) ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ชาวนาเช็ก ยังไม่ได้ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ที่นี่มีคำตอบ

 

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงิน ได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ตลอด 24 ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

สำหรับเกษตรกรที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555