สรุป "น้ำท่วมภาคใต้" 7 จังหวัด เดือดร้อนกว่า 2 แสนครัวเรือน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สรุป "น้ำท่วมภาคใต้" 7 จังหวัด เดือดร้อนกว่า 2 แสนครัวเรือน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ. รายงานยังคงมีน้ำท่วม 7 จังหวัดภาคใต้ ประชาชนเดือดร้อน 200,154 ครัวเรือน ประสานจังหวัดเร่งระบายน้ำ - ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 65 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 74 อำเภอ 410 ตำบล 2,389 หมู่บ้าน 200,154 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดเร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป 

สรุป \"น้ำท่วมภาคใต้\" 7 จังหวัด เดือดร้อนกว่า 2 แสนครัวเรือน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 ธ.ค.65 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และลมกระโชกแรงในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 83 อำเภอ 440 ตำบล 2,525 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 205,774 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ปัจจุบัน (21 ธ.ค. 65) ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม 7 จังหวัด 74 อำเภอ 410 ตำบล 2,389 หมู่บ้าน 200,154 ครัวเรือน

ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ดังนี้
 

1. สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก และอำเภอท่าฉาง รวม 11 ตำบล 34 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 175 ครัวเรือน 

2. นครศรีธรรมราช น้ำท่วมในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากพนัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล อำเภอ   เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวด อำเภอพระพรหม อำเภอหัวไทร อำเภอพิปูน และอำเภอร่อนพิบูลย์รวม 50 ตำบล 230 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 14,268 ครัวเรือน 

3. พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตะโหมด อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอบางแก้ว อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีบรรพต รวม 41 ตำบล 361 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 45,159 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย

สรุป \"น้ำท่วมภาคใต้\" 7 จังหวัด เดือดร้อนกว่า 2 แสนครัวเรือน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

4. สงขลา น้ำท่วมในพื้นที่ 14 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอบางกล่ำ อำเภอระโนด อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอสิงหนคร อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะทิงพระ อำเภอเทพา และอำเภอกระแสสินธุ์ รวม 100 ตำบล 566 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 46,529 ครัวเรือน
 

5. ปัตตานี น้ำท่วมในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอกะพ้อ อำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ อำเภอปะนาเระ อำเภอยะรัง อำเภอหนองจิก อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอแม่ลาน รวม 77 ตำบล 373 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 24,283 ครัวเรือน

6. ยะลา น้ำท่วมในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต อำเภอรามัน อำเภอยะหา อำเภอเมืองยะลา อำเภอกรงปีนัง อำเภอกายัง และอำเภอเบตง รวม 56 ตำบล 239 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,525 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

7. นราธิวาส น้ำท่วมในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุคิริน อำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอตากใบ และอำเภอยี่งอ รวม 75 ตำบล 586 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 64,215 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 4 ราย

สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับ แจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชน ยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT